Thông tin giáo xứ hàng tuần:

Screenshot 2023-08-14 at 09.08
TTGX CN 13-08-2023
V/v:TTGX Cn 13-08-2023. Thư Mời Lễ Bổn Mạng Giáo xứ. Hành hương Đức Mẹ Lộ Đức. Thư Mời Lễ Đức Mẹ Mông...
AF5B5D3A-B166-4FA8-BC8B-45D7D7F43012_4_5005_c
TTGX CN 06-08-2023
Screenshot 2023-07-22 at 06.51
TTGX cn 23-07-2023
Screenshot 2023-07-14 at 11.50
TTGX CN 16-07-2023
Screenshot 2023-07-07 at 11.23
TTGX CN 09-07-2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16