phụng vụ lời chúa

phụng vụ lời chúa

IMG_0429
PVLC CN2 MUA CHAY NAM B CN25-02-2024
PVLC CN 2 MÙA CHAY NĂM B CN 25-02-2024
IMG_0399
PHỤNG VỤ LỜI CHÚA Cn 1 MÙA CHAY B Cn 18-02-2024
PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CN 1 MÙA CHAY B CN 18-02-2024
IMG_0396
PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ 4 LỄ TRO B
Phụng vụ lời Chúa
IMG_0388
PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 6 TN NĂM B, CN 11-02-2024
PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 6 TN NĂM B, CN 11-02-2024

Lịch Lễ

Chương trình Mục Vụ
GX -NVCTTĐVN - HL 2024

Sự Kiện Sắp Tới
IMG_0430
THƯ MỜI LỄ PHỤC SINH
Thư Mời tham dự Lễ Kính Mừng Chúa Phục Sinh Cn 31-03-2024...
IMG_0363
THƯ MỜI TỈNH TÂM MÙA CHAY Cn 24-03-2024
2024 jan Thư Mời Tĩnh Tâm Mùa Chay def
Image 06-01-2024 at 09
Thư Mời - Tham Dự Thánh Lễ Mừng Tết Giáp Thìn Chúa Nhật 04.02.2024