PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Image 25-04-2024 at 08
Chương Trình Mục Vụ Giáo Xứ và Thánh Lễ tại các Giáo Khu
Chương trình Mục Vụ Giáo xứ và Thánh Lễ tại các Giáo khu Xin qúy vị ghi vào sổ những ngày sinh hoạt chung (ngoài các ngày Đại lễ của GX ) của giáo xứ   Cn 07-07-2024 Kính mừng thánh Phêro và thánh...
Image 13-06-2024 at 06
Liturgie van het Woord wk24
Liturgie van het Woord van 11e zondag door het jaar B zondag 16-06-2024   eerste lezing: Ez. 17, 22-24 Ik zal een nederig twijgje verheffen. Uit de profeet Ezechiël.  Dit zegt de Heer God: “Dan zal...
Image 13-06-2024 at 06
Phụng Vụ Lời Chúa wk 24
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Chúa Nhật 11 TN B Cn 16-06-2024 “Nước Thiên Chúa thì cũng giống như việc một người đi gieo vãi hạt giống xuống đất…”. (Mc 4, 26) Bài Ðọc I:  Ed 17, 22-24 “Ta hạ thấp cây...
Image 06-06-2024 at 12
Liturgie van het Woord wk23
Liturgie van het Woord van 10e zondag door het jaar B zondag 09-06-2024 Eerste lezing: Gen. 3, 9-15 Ik sticht vijandschap tussen uw kroost en het kroost van de vrouw. Uit het boek Genesis. Nadat Adam van...