Thông tin giáo xứ hàng tuần:

0C2F4C01-ADB7-4B3F-8980-C088C2039AC9_4_5005_c
TTGX CN 03-09-2023
Thư Mời Gọi Đặt và Mua Hàng dịp lễ Bổn Mạng Giáo xứ CN 17-09-2023 để giúp gây quỹ giáo xứ chúng ta
FAE4A0C8-5AB8-462D-92A5-2D35D18480C6_4_5005_c
TTGX Cn 27-08-2023
V/v:TTGX Cn 27-08-2023. Kính Mừng Đức Mẹ Mông Triệu. Thư Mời Lễ Bổn Mạng Giáo xứ. Thư Mời Họp Quý Vị...
Screenshot 2023-08-14 at 09.08
TTGX CN 13-08-2023
V/v:TTGX Cn 13-08-2023. Thư Mời Lễ Bổn Mạng Giáo xứ. Hành hương Đức Mẹ Lộ Đức. Thư Mời Lễ Đức Mẹ Mông...
AF5B5D3A-B166-4FA8-BC8B-45D7D7F43012_4_5005_c
TTGX CN 06-08-2023
Screenshot 2023-07-22 at 06.51
TTGX cn 23-07-2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15