Thư Mời Gọi Đặt và Mua Hàng dịp lễ Bổn Mạng Giáo xứ CN 17-09-2023 để giúp gây quỹ giáo xứ chúng ta