Thông tin giáo xứ hàng tuần:

image-9
TTGX CN 30-04-2023
Screenshot 2023-04-21 at 13.27
TTGX CN 23-04-2023
image-10
TTGX CN 16-04-2023
Screenshot 2023-05-12 at 20.58
TTGX CN 09-04-2023
Screenshot 2023-05-12 at 21.02
TTGX CN 02-04-2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16