thông tin giáo xứ hàng tuần:

FF4E6B9E-3297-4637-A12B-DD993C1A8EF1_4_5005_c
TTGX Cn 10-12-2023
image-13
Cn 03-12-2023. Phụng Vụ Lời Chúa CN 1 Mùa Vọng năm B.
 
0B12BA03-1E5B-49B3-8A30-DA7DEC2198CF_4_5005_c
Cn 26-11-2023. Phụng Vụ Lời Chúa Giesu Kito Vua Vũ Trụ (CN 34 TN A).
081FDF15-C842-46A0-9E1B-6DC059943AAD_4_5005_c
TTGX Cn 19-11-2023
00F01DFA-A2B2-4925-8B7E-32A91F5AA800_4_5005_c
TTGX Cn 12-11-2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14