Thông tin giáo xứ hàng tuần:

0B12BA03-1E5B-49B3-8A30-DA7DEC2198CF_4_5005_c
Cn 26-11-2023. Phụng Vụ Lời Chúa Giesu Kito Vua Vũ Trụ (CN 34 TN A).
081FDF15-C842-46A0-9E1B-6DC059943AAD_4_5005_c
TTGX Cn 19-11-2023
00F01DFA-A2B2-4925-8B7E-32A91F5AA800_4_5005_c
TTGX Cn 12-11-2023
42889FA9-4FCF-4E9F-B72E-82D10C922584_4_5005_c
TTGX Cn 05-11-2023
DB4F8504-5AA0-4F83-8F9A-84CE36817B3B_4_5005_c
TTGX Cn 29-10-2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16