Thông tin giáo xứ hàng tuần:

Image 22-12-2023 at 23
TTGX 25-12-2023
Image 22-12-2023 at 23
TTGX Cn 24-12-2023
Image 18-12-2023 at 09
TTGX Cn 17-12-2023
FF4E6B9E-3297-4637-A12B-DD993C1A8EF1_4_5005_c
TTGX Cn 10-12-2023
image-13
Cn 03-12-2023. Phụng Vụ Lời Chúa CN 1 Mùa Vọng năm B.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16