BÁO MỤC VỤ

"Nhớ Ơn Mẹ"
Kính thưa:    Cha Phaolô Phạm Định Hiện Quản nhiệm  Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan Cha Antôn Trần Xuân Sang, SVD tại Hòa Lan Ban Tổ Chức  và ân nhân tại 7 giáo khu : Delft, Ede,...
Gedragscode Pastoraat :tạm dịch là Những Thái Độ/ Cử Chỉ Căn Bản trong Mục Vụ
Trong kính quý Cha, kính chào qúy vị Đại Diện các giáo khu, các hội đòan và tất cả qúy Ông Bà Anh Chị Em, Kính chào bình an. Con muốn thông báo một tin đặc biết đến tất cả quý cha, quý ông bà anh chị trong...
‘Met Christus op weg naar Pasen’
2018-02-09 Vastenbrief 2018 kardinaal Eijk
Vrijheid vier je samen
Ga met ons mee naar het bevrijdingsfestival in Wageningen en koppel meteen een heerlijk weekendje weg aan vast, midden op de Veluwe. Aan de hand van interessante gastsprekers en workshops staat het weekend...
1 2 3 4 5 6 7 8