Ban thanh niên công giáo

Địa chỉ nhà thờ

*Xin lưu ý: 
Ngày và giờ lễ quý vị có thể theo dõi trên thông tin hàng tuần của Giáo xứ, hoặc xem ở lịch lễ
Tuy nhiên, cũng có nhiều lúc  có thể thay đổi vào giờ phút chót. Nếu quý khách lạ muốn tham dự thánh lễ
tại một trong nhà thờ nói trên, mà không biết chắc chắn có thể liên lạc số 06 – 44 59 88 32.