LIÊN LẠC

13 + 15 =

Mục Tử Giáo Xứ    : Phaolo Phạm Đinh Hiện M.H.M

Adres: H.H. Petrus en Paulus Pastorie

Rozenplantsoen 17

3945 BW, Cothen

 

Liên Lạc Viên
  • Trần Thiện Huy
    06-23117122