LIÊN LẠC

11 + 13 =

Mục Tử Giáo Xứ :  Phaolo Phạm Đinh Hiện M.H.M

Adres: H.H. Petrus en Paulus Pastorie

Rozenplantsoen 17

3945 BW, Cothen

 Phó ngoại vụ    Trần Thiện Huy   06-23117122

 Phó nội vụ :        Trần Đức Thành   06-20568508