GIÁO XỨ

NỮ VƯƠNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Hoà lan

"Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào. (Mc 13, 33-37)

bài mới đăng - nieuw bericht - new post

Screenshot 2023-05-27 at 19.35
Thánh Lễ CN 3 Mùa Chay A
“Xin cho chúng tôi nước để chúng tôi uống“. Bài Ðọc I: Xh 17, 3-7 “Xin cho chúng tôi nước để...
Screenshot 2023-03-20 at 11.16
Thánh Lễ CN 3 Mùa Chay A
Bài Ðọc I: Xh 17, 3-7 “Xin cho chúng tôi nước để chúng tôi uống“. Trích sách Xuất Hành. Trong...
Screenshot 2023-05-12 at 21.15
TTGX CN 05-03-2023
Screenshot 2023-05-27 at 19.38
Phụng Vụ Lời Chúa Liturgie Van Het Woord Van Thánh Lễ CN 2 Mùa Chay A Cn 05-03-2023
“mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết ” (Mt 17, 1-9) BÀI ĐỌC I: St...
Screenshot 2023-03-20 at 13.44
KÍNH MỜI THAM DỰ TĨNH TÂM MÙA CHAY 2023
Chủ đề suy niệm: Sống đức tin – sống với những nghịch cảnh trong cuộc sống với tấm lòng bao...
Screenshot 2023-03-22 at 16.34
Thành Kính Phân Ưu
Nhận được tin từ bà Đặng Thị Thủy, các con, cháu cho biết người chồng, bố, ông: Anton Trần Quốc Tuấn đã...
Screenshot 2023-03-22 at 16.34
Cáo Phó Ông Anton Trần Quốc Tuấn
Screenshot 2023-05-12 at 21.19
TTGX CN 25-02-2023
Screenshot 2023-05-27 at 19.42
Thánh Lễ CN 1 Mùa Chay A
“Nguyên tổ được tạo thành, và phạm tội“. BÀI ĐỌC I:   St  2, 7-9; 3, 1-7 “Nguyên tổ...

UPCOMING EVENTS & SỰ KIỆN SẮP TỚI

het woord van god

“Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không
biết lúc đó là lúc nào. (Mc 13, 33-37)