GIÁO XỨ

NỮ VƯƠNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Hoà lan

"Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào. (Mc 13, 33-37)

bài mới đăng - nieuw bericht - new post

Screenshot 2023-04-17 at 13.11
THÁNG 06-08,2022
Screenshot 2023-04-17 at 13.08
THÁNG 03-05-2022
Screenshot 2023-04-17 at 13.02
THÁNG 12,2021 - 01-02,2022
81F67D13-565F-410C-AC9F-5A5E2B1CE2D4
THANG 09-11.2021
73A53C80-B94A-46A1-A855-FE77E45A8BA1
THÁNG 06-08,2021
DC093556-399F-4E1D-967B-607EF76E645D
THÁNG 03-05,2021
31BC477D-B7E9-4997-B5A4-FF729979DA0D
THÁNG 09-11,2020
E324021F-B8E9-49E1-A2A2-2588ED70DBFD
THÁNG 06-08,2020
Screenshot 2023-04-21 at 15.00
THÁNG 3-5,2020

UPCOMING EVENTS & SỰ KIỆN SẮP TỚI

het woord van god

“Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không
biết lúc đó là lúc nào. (Mc 13, 33-37)