GIÁO XỨ

NỮ VƯƠNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Hoà lan

"Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào. (Mc 13, 33-37)

bài mới đăng - nieuw bericht - new post

Screenshot 2023-05-27 at 19.50
TTGX CN 19-02-2023
Screenshot 2023-05-12 at 21.28
TTGX CN 12-02-2023
Screenshot 2023-03-22 at 17.17
Kính Mời Cùng Tham Gia
Hành Hương Banneux
Chúa nhật 14.05.2023 ngày Hiền MẫuTừ 11.00 giờ đến 17.00 giờ tạiĐền thánh Đức Mẹ BanneuxRue de l’Esplanade...
Screenshot 2023-05-12 at 21.33
TTGX CN 05-02-2023
Screenshot 2023-05-27 at 19.54
TTGX CN 22-01-2023
Screenshot 2023-05-27 at 19.57
TTGX CN 15-01-2023
Screenshot 2023-05-27 at 20.02
TTGX CN 08-01-2023
Screenshot 2023-05-27 at 20.05
TTGX CN 01-01-2023
Screenshot 2023-04-17 at 12.56
THÁNG 09-11,2022

UPCOMING EVENTS & SỰ KIỆN SẮP TỚI

het woord van god

“Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không
biết lúc đó là lúc nào. (Mc 13, 33-37)