thong tin

Tham dự buổi thảo luận vế cách xử thế giao tiếp trong các sinh hoạt Muc Vụ Toerustingsbijeenkomst inzake de Gedragscode Pastoraat

Kính chào quý vị Đại diện giáo khu, quý Hội Đoàn, Ban Mục Vụ, các Ban Ngành trong giáo xứ, Kính chúc bình an. Hy vọng quý vị đã có …

Tham dự buổi thảo luận vế cách xử thế giao tiếp trong các sinh hoạt Muc Vụ Toerustingsbijeenkomst inzake de Gedragscode Pastoraat Lees meer »