Author: admin

Thành Kính Phân Ưu Phanxico Xavie Đoàn văn Khoa

Nhận được tin từ tang gia cho biết chồng, bố, ông thân yêu là: đã an nghỉ trong Chúa ngày 31.05.2020 vào lúc 13.00 tại Arnhem, Hòa Lan.     Phanxico Xavie Đoàn văn Khoa, Hưởng thọ 72 tuổi. Thay mặt giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan chúng tôi thành thật chia buồn với bà quả phụ, các anh, các chị, các cháu trong tang gia, quý thân nhân trong tang quyến và quý bạn hữu của người quá cố. Kính mời quý Cha, quý ông bà anh chị em trong giáo xứ...

Read More

Thành Thật Tri Ân và Cảm Tạ

Đáp ứng lời kêu gọi của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, trong thời gian qua Giáo xứ VN-HL chúng ta đã mở chiến dich chén gạo cho người đói tại Việt Nam vì đại dịch COVID-19. Lời mời gọi này, dù được phổ biến cách gấp rút, chỉ qua email các vị trưởng giáo khu và lời kêu gọi của cha xứ trong các thánh lễ trực tuyến, đã được rất nhiều quý ông bà anh chị em, giáo khu và hội đoàn tích cực ủng hộ. Thật cảm động khi thấy cạnh đó, có nhiều thiếu niên,...

Read More

Brief van de Nederlandse bisschoppen bij gelegenheid van Pinksteren 2020

Broeders en zusters, Hierbij ontvangt u een pastorale brief van de Nederlandse bisschoppen bij gelegenheid van Pinksteren 2020. De bisschoppen willen gezamenlijk – nadat zij onlangs de protocollen hebben bekendgemaakt die een opstart van publieke vieringen weer mogelijk maken – in deze brief aan de hand van een bezinning op het lied ‘Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer’ verhelderen wat de Heilige Geest betekent voor ons geloofsleven, heel concreet in deze in verschillende opzichten moeilijke en donkere tijd van de Coronaviruspandemie. Het is immers de Heilige Geest die enthousiasme geeft, bemoediging en vrede. En die het geloof, de hoop en de liefde in ons wekt met als doel ons in staat te stellen onder alle omstandigheden Christus trouw te blijven en na te volgen. U wordt vriendelijk verzocht om aan deze brief bekendheid te geven in uw parochie(s), waarvoor hartelijk dank. Graag willen onze aartsbisschop, dr. Willem Jacobus kardinaal Eijk, en de andere leden van de bisdomstaf alle priesters, diakens, pastoraal werkers, parochiebesturen, secretariaatsmedewerkers, locatieraden, pastoraatsgroepen, kosters en al onze vrijwilligers hartelijk danken voor alle toewijding en inzet die zij in deze onzekere en onrustige tijden in onze parochies betonen. Dit geldt ook voor allen die hun beste krachten geven in de instellingen en op welke plek de Kerk dan ook aanwezig is.   Wij realiseren ons dat het heel wat vraagt om stapsgewijs en met alle zorgvuldigheid vanaf...

Read More

Thư cám ơn Giáo Xứ Cự Tân

Kính Cha và anh chi em nhóm ái hữu Hòa Lan Con được hân hạnh làm cầu nối xin giúp đỡ cho ba nơi ở Việt nam, Một ở ngoài quê Giáo Xứ Cự Tân, thuộc giáo phận Vinh- một Giáo họ thánh Giuse ở Thôn Rôn- Vĩnh Kim , Cầu Ngang- Trà Vinh, và một cho các soeurs dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, Chợ Lách- Bến Tre thuộc giáo phận Vĩnh Long. Cho đến nay thì hai nơi đã nhận được số tiền anh chị em cho mỗi nơi là 3000 Euro, là ở giáo Xứ Cự...

Read More