Author: admin

Thành Kính Phân Ưu Gioan Bùi văn Dị

Nhận được tin từ gia đình anh chị Bùi Trần Thiện Thanh (Bergen op Zoom) cho biết người cha là ông: Gioan Bùi văn Dị qua đời tạị Erftstad, Đức Quốc sáng thứ tư ngày 11.09.2019 Hưởng thọ 89 tuối. Kính mời quý Cha, quý ông bà anh chị em trong giáo xứ và các bạn hữu hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Gioan Bùi văn Dị mau vui hưởng thánh nhan Chúa. Thay mặt giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan cha thành thật chia buồn đến  gia đình anh chị...

Read More

Thành Kính Phân Ưu Maria Hồ Thị Thon

Nhận được tin từ gia đình anh chị Hồ Sĩ Hiền (Den Hoorn) cho biết người mẹ là bà cụ: Maria Hồ Thị Thon qua đời tại Perth, Úc Quốc sáng thứ năm ngày 12.09.2019 Hưởng thọ 92 tuổi. Kính mời quý Cha, quý ông bà anh chị em trong giáo xứ và các bạn hữu hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Maria Hồ thị Thon mau vui hưởng thánh nhan Chúa. Thay mặt giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan cha thành thật chia buồn đến gia đình anh chị Hồ...

Read More

Thành Kính Phân Ưu Đominico Trần Minh

Thành Kính Phân Ưu Nhận được tin từ ông bà Trần Khắc Sáng (Ridderkerk) cho biết người con là anh: Đominico Trần Minh    qua đời thật bất ngờ tạị tư gia đêm thứ hai 19 tháng 8, 2019 vào lúc 23.30   Hưởng dương 30 tuổi. Kính mời quý Cha, quý ông bà anh chị em trong giáo xứ hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn  Đôminico Trần Minh được mau vui hưởng thánh nhan Chúa. Thay mặt giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan cha thành thật chia buồn với anh...

Read More

LỊCH LỄ GIÁO XỨ

Tháng 10