Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ CN 17 Thường Niên Năm C Cn 24.07.2022

Bài Ðọc I:      St 18, 20-32 “Lạy Chúa, nếu con nói, xin Chúa đừng nổi...

Read More