tin-tuc

Giáo xứ thành thật kêu mời Qúy vị tiếp tục giúp giáo xứ bằng cách Xin Lễ, đóng góp Niên Liễm, hoặc Bác Ái giúp người nghèo, bệnh nhân… 

Kính xin quý vị khi đóng góp Niên Liễm hoặc muốn xin lễ hoặc muốn giúp việc Bác ái, và muốn chuyển tiền vào trương mục Giáo Xứ, xin vui …

Giáo xứ thành thật kêu mời Qúy vị tiếp tục giúp giáo xứ bằng cách Xin Lễ, đóng góp Niên Liễm, hoặc Bác Ái giúp người nghèo, bệnh nhân…  Lees meer »

Thông tin Ban Điều Hành Giáo Xứ NV-CTTĐVN về việc Hòa giải với quý anh chị trong  Cđ-Đức Mẹ Lavang tại Hòa-Lan

Cothen 15-05-2023      Thông tin Ban Điều Hành Giáo Xứ NV-CTTĐVN về việc Hòa giải với quý anh chị trong  Cđ-Đức Mẹ Lavang tại Hòa-Lan   Trọng kính qúy cha,  Kính thưa …

Thông tin Ban Điều Hành Giáo Xứ NV-CTTĐVN về việc Hòa giải với quý anh chị trong  Cđ-Đức Mẹ Lavang tại Hòa-Lan Lees meer »