CẢM TẠ TRI ÂN


Gia đình chúng tôi thành kính tri ân và cảm tạ:

  • Cha Quản nhiệm Phaolô Phạm Đình Hiện Giáo xứ NVCTTĐVN
  • Ðức ông Phêrô Trần văn Hòa
  • Cha Gioan Nguyễn Văn Thông
  • Ban điều hành Giáo xứ NVCTTĐVN
  • Anh chị trong ca đoàn Giáo khu Hoorn
  • Ban mục vụ và toàn thể giáo dân khu Hoorn và vùng phụ cận
  • Cộng đồng người Việt tại Hoorn
  • Ban Công tác tình nguyện Hoorn
  • Quý thân bằng quyến thuộc
  • Quý thân hữu xa gần

Quý cha và quý ông bà, anh chị em, thân bằng quyến thuộc, bạn hữu đã dành thời giờ quý báu đến dâng Thánh lễ, cầu nguyện, thăm viếng, vòng hoa phân ưu và tiễn đưa người thân của chúng con là:

Maria Vũ Thị Cậy

Được Chúa gọi ra khỏi trần gian ngày 12-16-2024, hưởng thọ 69 tuổi.

Quý Cha và quý vị cũng đã an ủi và nâng đỡ gia đình chúng tôi trong mọi việc, để việc tiễn đưa linh hồn Maria được diễn ra trong tâm tình ấm cúng và linh thiêng. Sự quan tâm và lòng yêu mến của quý Cha và quý vị là niềm an ủi Thiên Chúa đã ban cho gia đình chúng tôi trong giai đoạn khó khăn và đau thương.

Cúi xin Thiên Chúa ban muôn hồng ân xuống trên quý Cha, quý vị và gia quyến. Gia đình chúng tôi cũng xin quý Cha và quý vị rộng lượng bỏ qua những thiếu sót trong việc báo tang cũng như trong lúc lo hậu sự cho người thân.

Tang gia chúng tôi đồng tri ân và cảm tạ:

Chồng.                Đỗ Phi Hùng (Hòa Lan)
Trưởng Nữ.         Đỗ Thị Kim Vân, chồng và các con (Hòa Lan)
Thứ Nữ.               Đỗ Thị Thùy Linh, chồng và các con (Hòa Lan)
Thứ Nữ.               Đỗ Thị Thanh Thủy, chồng và các con (Hòa Lan) 
Thứ Nữ.               Đỗ Thị Kim Anh, chồng và các con (Hòa Lan)
Trưởng Nam       Đỗ Phi Sơn, vợ và các con (Hòa Lan)
Thứ Nữ.               Đỗ Thị Thúy Anh, chồng và các con (Hòa Lan)