GIÁO XỨ

NỮ VƯƠNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Hoà lan

Phụng vụ lời chúa

Section Title

Thành Kính Phân Ưu Maria Vũ Thị Cậy

Thành Kính Phân Ưu Nhận được tin từ gia đình ông Đỗ Phi Hùng, các con, và các cháu cho biết người vợ, mẹ, bà:  Maria Vũ thị Cậy qua...

Section Title

Liturgie van het Woord wk24

Liturgie van het Woord van 11e zondag door het jaar B zondag 16-06-2024   eerste lezing: Ez. 17, 22-24 Ik zal een nederig twijgje verheffen. Uit de profeet Ezechiël.  Dit...

Phụng Vụ Lời Chúa wk 24

Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Chúa Nhật 11 TN B Cn 16-06-2024 “Nước Thiên Chúa thì cũng giống như việc một người đi gieo vãi hạt giống xuống đất…”...

Liturgie van het Woord wk23

Liturgie van het Woord van 10e zondag door het jaar B zondag 09-06-2024 Eerste lezing: Gen. 3, 9-15 Ik sticht vijandschap tussen uw kroost en het kroost van de vrouw...

Phụng Vụ Lời Chúa wk 23

Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Chúa Nhật 10 TN BCn 09-06-2024   “Ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”...

THÁNG 6: KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

THÁNG 6: KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU Khi thấy Chúa Giêsu đã tắt thở, một người lính, lấy giáo đâm cạnh sườn Người, tức thì, máu cùng nước chảy ra (Ga 19...

Liturgie van het Woord wk22

Liturgie van het Woord van de SACRAMENTSDAG – HEILIG  SACRAMENT VAN HET LICHAAM EN BLOED VAN CHRISTUS jaar B zondag 02-06-2024 EERSTE LEZING Dit is het bloed van het verbond...

Lịch Lễ

Chương trình Mục Vụ
GX -NVCTTĐVN - HL 2024

Tháng 4-5-6
Tháng 7-8-9
Tháng 10-11-12
Sự Kiện Sắp Tới
1631379073141
Kêu Gọi Giúp Trại Hè
Trại Hè Thiếu Nhi – Zomerkamp 28/7 – 03/08/2024 De...
Image 30-05-2024 at 18
THÁNG 6: KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
THÁNG 6: KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU Khi thấy Chúa Giêsu...
thu-moi-wk21
Thư Mời
                                             (thánh...