Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Chúa Nhật 15 TN B Cn 14-07-2024

 

“Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.’’ (Mc 6, 7-13)

Bài Ðọc I:    Am 7, 12-15

Hãy đi nói tiên tri cho dân Ta“.

Trích sách Tiên tri Amos.

Trong những ngày ấy, Ama-sia tư tế ở Bê-thel,  nói cùng Amos rằng: “Hỡi tiên tri, người hãy trốn sang đất Giu-đa, sinh sống và nói tiên tri ở đó. Chớ tiếp tục nói tiên tri ở Bêthel, vì đó là thánh điện của vua và là đền thờ của vương quốc”. A-mos trả lời cùng Ama-sia rằng: “Tôi không phải là tiên tri, cũng không phải là con của tiên tri, nhưng là đứa chăn bò và đi hái trái sung. Khi tôi đang đi theo đàn chiên, thì Chúa dẫn tôi đi và nói cùng tôi rằng: “Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Israel của Ta”.

  • Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca:    Tv 84, 9ab -10. 11-12. 13-14

Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con (c. 8).

1) Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi?
Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự bình an.
Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa,
để vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi. Ðáp:                                 

2) Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau,
đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm.
Tự mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra,
và đức công minh tự trời nhìn xuống. Ðáp: 

3) Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo,
và đất nước chúng tôi sẽ sinh bông trái,
đức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa,
và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Người. Ðáp:                                                 

Bài Ðọc II:       Ep 1, 3-10

Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian“.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Ðấng đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng trên trời, trong Ðức Kitô. Như Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian, để chúng ta được nên thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Ngài trong tình yêu thương.

Chiếu theo thánh ý Ngài, Ngài đã tiền định cho ta được phúc làm con nhờ Ðức Giêsu Kitô, để chúng ta ca tụng vinh quang ân sủng của Ngài mà Ngài đã ban cho chúng ta được ơn cứu chuộc nhờ máu Người, được ơn tha tội theo sự phong phú của ân sủng Ngài. Ân sủng này, Ngài đã đổ tràn đầy trên chúng ta với tất cả sự khôn ngoan thượng trí, khiến chúng ta được biết mầu nhiệm ý định của Ngài, theo ý Ngài đã định về Người, để kiện toàn trong thời gian viên mãn, là thâu hồi vạn vật trên trời dưới đất trong Ðức Kitô.  – Ðó là lời Chúa.

Alleluia:       Ga 1, 14 và 12b

Alleluia, alleluia! – Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. – Alleluia.

Phúc Âm:    Mc 6, 7-13

Người bắt đầu sai các ông đi“.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: “Ðến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ”. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.

  • Ðó là lời Chúa.

Bron:  http://thanhlinh.net/node/20318 

Suy Niệm:  Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Israel  của Ta” (Amos 7, 15).

Ông Amos rất tự hào là người chăn bò, chăn chiên cho cha mình, đã khiêm hạ và nhẹ nhàng từ chối khi được mời gọi đi làm ngôn sứ cho Chúa. Nhưng Thiên Chúa luôn có cách, Ngài tiếp tục khích lệ, hướng dẫn, và cuối cùng Amos đã đáp trả lời mời gọi và để cho Thiên Chúa hướng dẫn và làm việc trong ông như bài đọc 1 hôm nay cho chúng ta thấy.

Thiên Chúa luôn đi tìm và mời gọi tất cả mọi người tham gia vào chương trình của Thiên Chúa. Điều kiện tham gia vào chương trình của Thiên Chúa rất đơn giản là cần có niềm tin phó thác trọn vẹn vào sự quan phòng của Thiên Chúa, như lời Chúa mời gọi và khích lệ: “đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Ðến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi.

Có lẽ vì lời mời gọi dấn thân và phó thác hoàn toàn vào sự quan phòng của Thiên Chúa mà nhiều người ngày nay không đủ niềm tin để dấn thân chăng? Và bởi vì phải tin tưởng và sống lệ thuộc vào những người khác, và do đó, không muốn dấn thân tham gia vào chương trình của Chúa chăng? Hoặc cũng có thể nhiều người ngày nay quá bận tâm với những kế hoạch riêng, và không đủ can đảm dấn thân sống tinh thần Phúc âm và dâng hiến đời mình cho Nước Trời chăng?

Tuy nhiên Thiên Chúa luôn cần chúng ta cộng tác với Ngài và dành thời gian cho những công việc cao quý và thánh thiện như lời thánh Phaolo giáo huấn: “Thiên Chúa đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian, để chúng ta được nên thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Ngài trong tình yêu thương”. (Ep 1, 4).

Nguyện xin Chúa tiếp tục mời gọi tất cả mọi người chúng con, giúp chúng con biết tin và nhận ra tiếng mời gọi tha thiết của Chúa, như Chúa đã nói trên cây thập giá “Ta khát” (Gioan 19,28). Nguyện xin Thánh Thần Chúa ban sự khôn ngoan và giúp chúng con biết đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa. Amen.  

Lm Phaolo Phạm Đình Hiện mhm
(Báo Digitaal Mục vụ GX  số tháng 06 -08, 2024).