Kính Mời Tham Gia Hành Hương Banneux Chúa nhật 14.05.2023, ngày Hiền Mẫu

Kính Mời Tham Gia Hành Hương Banneux– Chúa nhật 14.05.2023, ngày Hiền Mẫu Từ 11.00 giờ đến 17.00 giờ tại Đền thánh,  Đức Mẹ Banneux, Rue de l’Esplanade 57, 4141 …

Kính Mời Tham Gia Hành Hương Banneux Chúa nhật 14.05.2023, ngày Hiền Mẫu Lees meer »