AUDIO Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Chúa Nhật 2 Mùa Vọng B Cn 10-12-2023

Bài Ðọc I: Is 40, 1-5. 9-11
"Hãy dọn đường Chúa".
Trích sách Tiên tri Isaia.
Chúa ngươi phán: Hỡi dân Ta, hãy an tâm, hãy an tâm!
Hãy nói với Giêrusalem, và kêu gọi rằng: Thời nô lệ đã
chấm dứt, tội lỗi đã được ân xá, Chúa đã ban ơn nhiều
gấp hai lần tội lỗi.
Và có tiếng kêu trong hoang địa rằng: "Hãy dọn đường
Chúa, hãy sửa đường Chúa chúng ta trong hoang địa
cho ngay thẳng. Hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi
đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con
đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và vinh hiển Chúa sẽ
xuất hiện, mọi người sẽ được thấy vinh quang Thiên
Chúa, vì Ngài đã phán.

Hỡi ngươi là kẻ đưa tin mừng cho Sion, hãy trèo lên núi
cao. Hỡi ngươi là kẻ đưa tin mừng cho Giêrusalem, hãy
mạnh dạn cất tiếng. Hãy cất tiếng cao, đừng sợ! Hãy
nói cho các dân thành thuộc chi họ Giuđa rằng: Ðây
Thiên Chúa các ngươi, đây Chúa là Thiên Chúa các
ngươi sẽ đến trong quyền lực; cánh tay Người sẽ thống
trị. Người mang theo những phần thưởng chiến thắng
và đưa đi trước những chiến lợi phẩm. Người chăn dắt
đoàn chiên Người như mục tử. Người ẵm chiên con trên
cánh tay, ôm ấp chúng vào lòng, và nhẹ tay dẫn dắt
những chiên mẹ.
Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con,
và ban ơn cứu rỗi cho chúng con (c. 8).
1) Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán bảo
điều chi?
Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự bình an.
Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ
Chúa,
để vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi.
2) Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau;
đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm.
Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra,
và đức công minh tự trời nhìn xuống.
3) Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo,
và đất nước chúng tôi sẽ sinh bông trái.
Ðức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa,

và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Người.

Bài Ðọc II: 2 Pr 3, 8-14
"Chúng ta mong đợi trời mới đất mới".
Trích thơ thứ hai của Thánh Phêrô Tông đồ.
Anh em thân mến, có một điều anh em không thể
không biết là một ngày đối với Chúa như ngàn năm, và
ngàn năm như một ngày. Không phải Chúa chậm trễ thi
hành lời hứa của Người, như có vài người lầm tưởng,
nhưng vì anh em, Người hành động nhẫn nại, Người
không muốn ai phải hư mất, nhưng muốn mọi người ăn
năn sám hối. Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Trong
ngày đó, các tầng trời qua đi trong những tiếng rung
chuyển mạnh, ngũ hành đều cháy tiêu tan, trái đất
cùng mọi công trình kiến tạo đều bị thiêu huỷ.
Vì mọi vật ấy tiêu tan đi, nên anh em càng phải sống
thánh thiện và đạo đức biết bao, khi anh em mong chờ
và thôi thúc ngày Chúa đến, ngày mà các tầng trời bốc
cháy tiêu tan, và ngũ hành bị thiêu rụi. Nhưng theo lời
Người hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, trong
đó công lý sẽ ngự trị.
Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Lc 3, 4. 6
Alleluia, alleluia! – Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường
Chúa cho ngay thẳng; và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ
của Thiên Chúa. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 1, 1-8
"Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khởi đầu Phúc Âm của Ðức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa.
Như có lời Tiên tri Isaia chép rằng: Ðây Ta sai Thiên
Thần của Ta đến trước mặt ngươi để dọn đường cho
ngươi. Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: "Hãy dọn
đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng".
Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa, rao giảng
phép rửa sám hối cầu ơn tha tội. Dân cả miền Giuđêa
và Giêrusalem tuôn đến với người, thú tội và chịu phép
rửa trong sông Giođan.
Lúc đó Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da
thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Người rao
giảng rằng: "Ðấng đến sau tôi, quyền năng hơn tôi, tôi
không đáng cúi xuống cởi dây giày Người. Phần tôi, tôi
lấy nước mà rửa các ngươi, còn Ngài, Ngài sẽ rửa các
ngươi trong Chúa Thánh Thần".
– Ðó là lời Chúa.
Nguồn: https://thanhlinh.net/node/20397

Suy Niệm: "Loại bỏ các bàn thờ"
"Mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống" (Is.40,4)
Đấy là lời chúng ta được nghe trong bài đọc một ngày
hôm nay. Isai kêu gọi người ta phải bạt các núi đồi
xuống.
Thường chúng ta hiểu điều này theo nghĩa luân lý,
nghĩa là không được kiêu ngạo phải hạ mình xuống.
Đúng như vậy.

Nhưng đây trong bối cảnh này, núi đồi có nghĩa là các
bàn thờ mà người Israel đã dựng nên để thờ các thần
ngoại.
Isai kêu gọi họ hãy loại bỏ các bàn thờ đó để chỉ thờ
một mình Chúa thôi. Chúng ta hãy xem trong cuộc đời
của chúng ta có các bàn thờ cho các thần nào không?
Có thể đó là thần tài, thần tình,… Những thứ mà có vị
trí cao hơn Chúa trong cuộc đời của mình. Hãy loại bỏ
các bàn thờ đó.

Linh mục Giacobe Nguyễn Quốc Thái
(Báo Mục Vụ số tháng 9–11, 2023)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *