Thành thật Tri Ân Qúy Cha và Tất cả đã tham dự Ngày Tĩnh Tâm Chung, và Thánh Lễ Kính Mừng Chúa Phục Sinh 2024