Category: Phân Ưu

Cáo Phó Ô. Giuse Phạm văn Quân

Vô cùng đau xót báo tin cùng thân bằng quyến thuộc bạn hữu xa gần, chồng, cha, anh và bác của chúng tôi là: Ô. Giuse Phạm văn Quân trên đường bay từ Dubai về Hòa Lan đã được Chúa gọi về ngày 09 tháng 04 năm 2018. Hưởng thọ 67...

Read More
Loading

LỊCH LỄ GIÁO XỨ

Tháng 4
Tháng 5