Category: Phân Ưu

Thành Kính Tri Ân

Chúng con thành thật tri ân: Đức Ông Phêro Trần văn Hòa, Emeritus Pastoor van GX CTTĐVN tại Hòa Lan Cha Ivan, pastoor van Parochie van ’t Zand Cha Phaolo Phạm Đình Hiện, mhm, Mục tử GX NVCTTĐVN tại Hòa Lan và các Quý Cha, Quý Tu...

Read More
Loading

LỊCH LỄ GIÁO XỨ

Tháng 11-12