Chương trình Mục Vụ và Thánh Lễ tại các Giáo khu

Những ngày sinh hoạt chung (ngoài các ngày Đại lễ của GX ) của giáo xứ trong năm 2023 này

CN 14-05-2023 Hành Hương Banneux, Vương quốc Bỉ  

CN 28-05-2023  Kính Mừng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống tại nhà thờ Vinkeveen

CN 23 – T7 29 tháng 7 – 2023  Trại Hè Thiếu Nhi và Thiếu Niên Zomerkamp tại Lunteren  

Hành Hương Lourdes (Đức Mẹ Lộ Đức) từ ngày 16/08  đến 21/08/2023.

Tháng 5, 2023:

Thứ 5 18.05   Lễ Thăng Thiên 

CN  21.05  CN 7 PS  Gk Helmond  13.00 giờ

CN  21.05  CN 7 PS  Gk Veghel  15.30 giờ

Thứ bảy 27-05-2023  GK Arnhem 16.00 giờ (mừng lễ quan thầy GK Đức Mẹ Lavang).

CN 28.05  Lễ Kính Mừng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống  tại Vinkeveen vào lúc 14.00 (CN 8 TN A)

Tháng 6, 2023:

Thứ 7 03.06. Lễ Chúa Ba Ngôi Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ

CN 04.06 Lễ Chúa Ba Ngôi  (CN 9 TN A) Gk Ede vào lúc 13.15 giờ

CN 04.06 Lễ Chúa Ba Ngôi (CN 9 TN A) GK Lisse vào lúc 10.00 giờ  

CN 04.06 Lễ Chúa Ba Ngôi (CN 9 TN A) GK Hendrik Ido Ambacht 14.00 giờ  

CN  04.06  Lễ Chúa Ba Ngôi (CN 9 TN A) Gk Nieuwegein  vào lúc 16.00 giờ

T7 10.06 CN 10 TN A Gk Lelystad 11.30 giờ Nghị thức Rửa tội

T7 10.06  CN 10 TN A Gk Leeuwarden 15.00 giờ

T7 10.06 CN 10 TN A Gk Lelystad  19.00 giờ

CN 11.06  CN 10 TN A Gk Delft vào lúc 11.00 giờ

CN 11.06 CN 12 TN A Gk  Nijmegen  vào lúc 13.30 giờ ( cha khách) 

CN 11.06  CN 10 TN A Gk Spijkenisse  14.45 giờ

CN 11.06  CN 10 TN A Gk Bergen op Zoom 

Thứ bảy 17.06 CN 11 TN A Gk Goes vào lúc 17.00 giờ

CN 18.06  CN 11 TN A Gk Helmond  13.00 giờ (cha khách)

CN 18.06  CN 11 TN A Gk Zwolle  13.00 giờ  

CN 18.06  CN 11 TN A Gk Deventer 15.30  giờ 

T7 24.06  CN 12 TN A Họp Đại diện quý GK 13.00 giờ ?

CN 25.06 CN 12 TN A Gk  Purmerend  10.00 giờ

CN 25.06 CN 12 TN A Gk Hoorn vào lúc 14.00 giờ  ( cha khách) 

CN 25.06 CN 12 TN A Gk Almere vào lúc 17.00 giờ  (cha khách)