Giáo xứ thành thật kêu mời Qúy vị tiếp tục giúp giáo xứ bằng cách Xin Lễ, đóng góp Niên Liễm, hoặc Bác Ái giúp người nghèo, bệnh nhân… 

Kính xin quý vị khi đóng góp Niên Liễm hoặc muốn xin lễ hoặc muốn giúp việc Bác ái, và muốn chuyển tiền vào trương mục Giáo Xứ, xin vui lòng ghi: Niên Liễm 2023/ hoặc xin lễ / hoặc Bác Ái, và xin viết tên và nơi ở, (viết ở phần omschrijving) để giúp chúng tôi ghi nhận trong báo Mục Vụ được rõ ràng.  

Nếu qúy vị muốn xin lễ thì nhắn tin vào Whatsapp, Viber (+31 (0)6 44 59 88 32) hoặc email: muctugxhl010318@gmail.com xin ghi chú những ý lễ qúy vị muốn xin cầu nguyện. Và hoàn toàn tùy ý NẾU quý vị muốn gởi tiền xin lễ, thì xin vui lòng chuyển vào R.K. Vietnamese Parochie Rek. NL 21 RABO 0111 847 370 

Kính mong qúy vị tiếp tục cầu nguyện nhiều cho Giáo Xứ và cho mọi người và thế giới luôn được an toàn, và bình an trong tình thương và bảo vệ của Thiên Chúa

Thành Thật Tri Ân Tất Cả Qúy Cha và Quý Vị

Chúng con thành thật cảm tạ Qúy Cha, cùng tất cả Quý Ông Bà Anh Chị Em và qúy bạn hữu cho những lời cầu nguyện, những đóng góp rộng rãi về tinh thần cũng như vật chất, qua hình thức niên liễm, hoặc xin lễ, hoặc cho tiền giỏ (collecte) trong nhà thờ, hoặc mua đặt món ăn, vào các dịp Đại Lễ của Giáo xứ. Chúng con cũng cám ơn tất cả quý anh chị làm việc trong BĐH-GX, quý các giáo khu, quý ban ngành, các thiện nguyện viên, anh chị giáo lý viên, anh chị huynh trưởng, và tất cả mọi người đã giúp duy trì, và phát huy các sinh hoạt của giáo xứ chúng ta. 

Kính mong qúy cha và qúy vị tiếp tục cầu nguyện và rộng tay giúp đỡ cho giáo xứ chúng ta. Nguyện xin Thiên Chúa luôn xót thương, bảo vệ và ban muôn ơn lành cho qúy cha, và tất cả qúy ông bà anh chị em.

Thành thật tri ân và cảm tạ.

BĐH và mục tử giáo xứ

Lm Phaolo Phạm Đình Hiện, mhm

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *