Chương trình Mục Vụ và Thánh Lễ tại các Giáo khu

Những ngày sinh hoạt chung (ngoài các ngày Đại lễ của GX ) của giáo xứ trong năm 2023 này CN 14-05-2023 Hành Hương Banneux, Vương quốc Bỉ   CN 28-05-2023  Kính […]

Chương trình Mục Vụ và Thánh Lễ tại các Giáo khu Meer lezen »