Chương trình Mục Vụ và Thánh Lễ tại các Giáo khu

Những ngày sinh hoạt chung (ngoài các ngày Đại lễ của GX ) của giáo xứ trong năm 2023 này

CN 14-05-2023 Hành Hương Banneux, Vương quốc Bỉ  

CN 28-05-2023  Kính Mừng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống tại nhà thờ Vinkeveen

CN 23 – T7 29 tháng 7 – 2023  Trại Hè Thiếu Nhi và Thiếu Niên Zomerkamp tại Lunteren  

Hành Hương Lourdes (Đức Mẹ Lộ Đức) từ ngày 16/08  đến 21/08/2023.

Tháng 5, 2023:

CN 14.05   CN 6 PS Giáo xứ Hành hương Banneux 

Thứ 5 18.05   Lễ Thăng Thiên 

Thứ 7 20.05 CN 7 PS  Gk Goes vào lúc 17.00 giờ