Thành Kính Phân Ưu và Xin Cầu Nguyện cho:

Linh hồn Gioan Đan Hữu Hợp qua đời tại Việt Nam, hưởng dương 39 tuổi.

Là cháu của gia đình quý anh chị: Viên, Hạnh và Bình ở Den Bosch
Kính mời quý cha và tất cả quý ông bà anh chị em thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Gioan và tất cả các linh hồn được vào vui hưởng sự sống muôn đời trong Thiên Quốc.