Thành thật tri ân tất cả đã tham dự và giúp tổ chức Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh thật trang nghiêm và sốt sắng

Chúng con chân thành cám ơn quý Cha, qúy tu sỹ nam nữ, qúy chức, quý khách tôn giáo bạn, quý Đại diện giáo Khu, qúy vị ân nhân, quý vị thiện nguyện, quý ông bà anh chị em, quý bạn hữu và tất cả đã đến tham dự thánh lễ trọng thể kính mừng Chúa Phục Sinh. 

Chúng tôi cám ơn đặc biệt đến các anh chị trong ca đoàn Thánh Linh, và nhạc công. Quý anh chị em giúp làm bánh mì cho ca đoàn và cho những qúy vị giúp tổ chức và chuẩn bị cho thánh lễ; quý chị giúp tài trợ mua và cắm hoa bàn thờ. Vô cùng cám ơn ban giúp lễ và các em giúp lễ, ban âm thanh, ban truyền thông, ban chụp hình; ban huynh trưởng giúp Kindernevendienst. 

Chân thành cám ơn giáo khu Almere en và giáo khu Lelystad đã giúp nhiều công việc khác nhau trong thánh lễ và dọn dẹp sau thánh lễ. 

Vô cùng cám ơn đặc biệt ban hậu cần, và tất cả quý anh chị em giúp làm, bán hàng, và quý ông bà anh chị em dã giúp mua hàng gây quỹ cho giáo xứ chúng ta.

Và chắc chắn còn rất nhiều quý vị khác đã âm thầm đóng góp cách này hoặc cách khác, nhiều qúy chức, quý vị,  hội đoàn hoặc ban ngành mà chúng tôi quên không nhắc tên, và những thiếu sót hoặc những sai lầm khác, chúng con kính xin quý cha và tất cả quý ông bà anh chị em thông cảm và tha thứ. 

Nguyện xin Chúa Phục Sinh tiếp tục ban muôn ơn lành, sức mạnh và bình an của Ngài cho quý cha và tất cả quý ông bà anh chi em và tất cả.  

Thành thật cúi đầu cảm tạ và tri ân,

BĐH và Mục tử Gx 

Lm Phaolo Phạm Đình Hiện mhm

Xin vui lòng giúp:  Kính nhờ quý vị Đại Diện giáo khu và qúy hội đòan vui lòng chuyển thông tin hằng tuần của Giáo Xứ đến cho tất cả trong giáo khu và qúy bạn hữu để cùng hiệp ý cầu nguyện. Thông tin này được gởi đến những quý vị đã cho địa chỉ email. Kính chúc quý vị nhiều ơn lành, thương yêu và sự

bảo vệ của Thiên Chúa.  

Thông tin hằng tuần của GX cũng được đăng:  

Website: www.giaoxuvietnam.nl

Facebook: Giáo Xứ Việt Nam-Hòa Lan.

Ý Lễ:

Xin cùng hiệp ý với người xin cầu nguyện cho tất cả ý chỉ nguyện xin:

*Nguyện xin cho được Chúa xót thương và được tham dự vào mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Giesu Kito.  

* Nguyện xin cho chấm dứt chiến tranh xâm lăng tại Oekraine, và cho hòa bình trên thế giới. *Xin ơn đặc biệt chữa lành cho các bệnh nhân và thêm sức mạnh cho những người đau yếu (Giáo xứ chúng ta đang có nhiều bệnh nhân đang cần lời cầu nguyện của chúng ta)*Nguyện xin cho tất cả các ý nguyện xin của người xin lễ được Thiên Chúa dủ lòng xót thương, đón nhận, chúc lành và ban ơn theo lòng nhân từ của Chúa.

Cho các linh hồn: +Linh hồn các linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân bị chết trong các nhà tù, nhà giam và bị bỏ quên. +Lh quý vị ân nhân của GXứ. +lh lm Giuse Trần Đức Hưng. Lh lm Antonie Maria Cassee. +Anton Trần Quốc Tuấn. +Giuse Lê Ngọc Bích. +Maria Nguyễn Thị Huệ. +Giuse Vũ Văn Oanh. +Daminh Bùi Duy Phiệt. +Lh Phero Lê Đức Hà. +lh Anton, 2 lh Giuse, 2 lh Anna, lh Dominico, lh Augustinus, lh Maria. +Giuse Đỗ Văn Đắc. +Cho các ý lễ đã nhận được qua whatsapp, email, và ý lễ đã xin cầu nguyện trong các thánh lễ tại các giáo khu và thánh lễ mừng Chúa Phuc Sinh. +Các linh hồn quý vị ân nhân, thiện nguyện của giáo xứ. +Các linh hồn mồ côi và bị bỏ quên, các linh hồn các nạn nhân chiến tranh, các linh hồn cần đến lòng Thương Xót của Chúa, được vui hưởng sự sống muôn đời trong Nước Chúa.