Thành thật cúi đầu tri ân và cảm tạ tất cả đã tham dự và giúp tổ chức Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh thật trang nghiêm và sốt sắng

Chúng con chân thành cám ơn quý Cha, qúy tu sỹ nam nữ, qúy chức, quý khách tôn giáo bạn, quý Đại diện giáo Khu, qúy vị ân nhân, quý vị thiện nguyện, quý ông bà anh chị em, quý bạn hữu và tất cả đã đến tham dự Thánh lễ trọng thể kính mừng Chúa Phục Sinh và giúp cho Thánh Lễ được trang nghiêm và mang nhiều ý nghĩa và lợi ích chung cho mọi người. 

Chúng tôi cám ơn đặc biệt đến các anh chị trong ca đoàn Thánh Linh, và nhạc công. Quý anh chị em giúp làm bánh mì cho ca đoàn và cho những qúy vị giúp tổ chức và chuẩn bị cho thánh lễ; quý chị giúp tài trợ mua và cắm hoa cho bàn thờ. Vô cùng cám ơn ban giúp lễ và các em giúp lễ, ban âm thanh, ban truyền thông, ban chụp hình; ban huynh trưởng giúp  Kinderneven-dienst. 

Chân thành cảm ơn giáo khu Almere en và giáo khu Lelystad đã giúp nhiều công việc khác nhau trong thánh lễ và dọn dẹp sau thánh lễ.

Vô cùng cám ơn đặc biệt ban hậu cần, và tất cả quý anh chị em giúp làm, bán hàng, và quý ông bà anh chị em dã giúp mua hàng gây quỹ cho giáo xứ chúng ta.

Và chắc chắn còn rất nhiều quý vị khác đã âm thầm đóng góp cách này hoặc cách khác, nhiều qúy chức, quý vị,  hội đoàn hoặc ban ngành mà chúng tôi quên không nhắc tên, và những thiếu sót hoặc những sai lầm khác, chúng con kính xin quý cha và tất cả quý ông bà anh chị em thông cảm và tha thứ. 

Nguyện xin Chúa Giesu Phục Sinh tiếp tục ban muôn ơn lành, sức mạnh và bình an của Ngài cho quý cha và tất cả quý vị.  

Thành thật cúi đầu cảm tạ và tri ân,

BĐH và Mục tử Gx 

Lm Phaolo Phạm Đình Hiện mhm