AUDIO – Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Chúa Nhật 33 TN năm A CN 19-11-2023

Bài Ðọc I: Cn 31, 10-13, 19-20. 30-31
"Nàng cần mẫn dùng tay làm việc".

Trích sách Châm Ngôn
Ai tìm được một người vợ tài đức? Nàng đáng giá hơn
ngọc ngà. Chồng nàng đặt lòng tin tưởng nơi nàng và
chàng không thiếu thốn vật thực. Trọn đời, nàng sẽ
mang lại cho chồng sự lành, chứ không phải sự dữ.
Nàng tìm lông chiên và sợi gai, rồi nàng cần mẫn dùng
tay làm việc. Nàng ra tay đưa thoi dệt vải, và ngón tay
nàng cầm xe kéo sợi. Nàng rộng tay bố thí cho người
nghèo khó, và giơ tay hướng dẫn kẻ bần cùng.

Duyên dáng thì giả dối và nhan sắc thì hão huyền:
Người phụ nữ kính sợ Chúa, sẽ được ca tụng. Hãy tặng
cho nàng hoa quả do tay mình làm ra, và sự nghiệp của
nàng hãy ca tụng nàng tại các cửa thành. – Ðó là lời
Chúa.

Ðáp Ca: Tv 127, 1-2. 3. 4-5
Ðáp: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa (x.
c. 1a).
1) Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa,
bạn nào ăn ở theo đường lối của Người.
Công quả tay bạn làm ra bạn được an hưởng,
bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may.
Ðáp.
2) Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái,
trong gia thất nội cung nhà bạn,
con cái bạn như những chồi non của khóm ô liu,
ở chung quanh bàn ăn của bạn.
Ðáp.
3) Ðó là phúc lộc dành để cho người biết tôn sợ Thiên
Chúa.
Nguyện Thiên Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn,
để bạn nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Giêrusalem,
hết mọi ngày trong đời sống bạn. (Ðáp).

Bài Ðọc II: 1 Tx 5, 1-6
"Ngày của Chúa bắt chợt anh em như kẻ trộm".
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi
tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, về thời nào và lúc nào, anh em
không cần chúng tôi viết cho anh em. Vì chính anh em
đã biết rõ ngày Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm
tối.
Khi người ta nói rằng: "Yên ổn và an toàn", thì chính lúc
đó tai hoạ thình lình giáng xuống trên họ, như cơn đau
đớn xảy đến cho người mang thai và họ không sao
thoát khỏi. Phần anh em, hỡi anh em thân mến, anh
em không còn tối tăm, đến nỗi ngày đó bắt chợt anh
em như kẻ trộm, vì tất cả anh em là con cái sự sáng,
con cái ban ngày; chúng ta không thuộc về ban đêm và
tối tăm. Vậy chúng ta đừng mê ngủ như những người
khác, nhưng hãy tỉnh thức và điều độ.
– Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Lc 21, 36
Alleluia, alleluia! – Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện
luôn, để có thể xứng đáng đứng vững trước mặt Con
Người. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 25, 14-30
"Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào
hưởng sự vui mừng của chủ ngươi".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này
rằng: "Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ
đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người
này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa

một nén, tuỳ theo khả năng của mỗi người, đoạn ông ra
đi.
"Người lãnh năm nén bạc, ra đi và dùng tiền ấy buôn
bán làm lợi được năm nén khác. Người lãnh hai nén
cũng đi làm lợi được hai nén khác. Còn người lãnh một
nén, thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình.
"Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy trở về
và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh năm nén bạc đến,
mang theo năm nén khác mà nói rằng: "Thưa ông, ông
trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi được năm nén
khác". Ông chủ bảo người ấy rằng: "Hỡi đầy tớ tốt lành
và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ
đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự
vui mừng của chủ ngươi". Người đã lãnh hai nén bạc
cũng đến và nói: "Thưa ông, ông đã trao cho tôi hai nén
bạc; đây tôi đã làm lợi được hai nén khác". Ông chủ bảo
người ấy rằng: "Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì
ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm
những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của
chủ ngươi".
"Còn người lãnh một nén bạc đến và nói: "Thưa ông, tôi
biết ông là người keo kiệt, gặt nơi không gieo và thu nơi
ông không phát: nên tôi khiếp sợ và đem đi chôn giấu
nén bạc của ông dưới đất. Ðây của ông, xin trả lại cho
ông". Ông chủ trả lời người ấy rằng: "Hỡi đầy tớ hư
thân và biếng nhác, ngươi đã biết ta gặt chỗ không
gieo, thu nơi không phát: vậy lẽ ra ngươi phải giao bạc
của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả
vốn lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy nén bạc lại mà
trao cho người có mười nén. Vì người có, sẽ được cho
thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng có, thì những gì
coi như của nó, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô

dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở
đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng".
– Ðó là lời Chúa.
Nguồn: http://thanhlinh.net/node/20172
Suy Niệm: Là Kitô hữu chúng ta tin rằng Thiên Chúa
rộng lòng ban cho chúng ta những ơn cần để sống.
Người ban tặng cho chúng ta những điều trong thế thế
gian để dùng và quản lý; tùy theo khả năng, năng nực
của mỗi người. Những điều Chúa ban đó được biểu
tượng qua dụ ngôn của nén bạc.
Những điều Chúa ban để dùng và để quản lý đều không
phải là của riêng ta, nhưng là của Thiên Chúa. Ngài trao
gửi và cho chúng ta vay mượn trong một thời gian nào
đó, như lời thánh Phaolô đã diễn tả: ‘Những sự anh em
có, há chẳng phải là đã nhận lãnh hay sao? Và nếu đã
nhận lãnh, thì tại sao anh em lại tự phụ, như không cần
nhận lãnh’.
Chính vì thế, chúng ta phải quyết tâm làm phát triển và
sinh lời cho những nén bạc Chúa đã trao gửi, bằng cách
thực hiện những hành động bác ái yêu thương, bởi vì đó
chính là những vị trạng sư âm thầm và không tên,
nhưng sẽ bào chữa cho chúng ta trước tòa án tối cao
của Thiên Chúa.
Hãy làm cho những nén bạc Chúa đã trao gửi được sinh
lời, nhờ đó giây phút chúng ta tính sổ cuộc đời với
Chúa, một ngày kia, sẽ không phải là giây phút bẽ bàng
và cay đắng, nhưng sẽ là giây phút mừng vui và hạnh
phúc.
Lm Phaolo Tạ Kim Thanh Bình
(Báo Mục Vụ số tháng 9–11, 2023)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *