Hành Hương Đức Mẹ Lộ Đức (Lourdes) Pháp

Thời gian: Từ 16-08-2023 – đến 21-08-2023.Phương tiện di chuyển: 2 xe bus cho 110 chỗ ngồi.Mục đích hành hương: *Thăm viếng và cầu nguyện tại Thánh Địa Lộ Đức, …

Hành Hương Đức Mẹ Lộ Đức (Lourdes) Pháp Lees meer »