Tri Ân và Cảm Tạ tất cả đã tham dự
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống và trợ giúp GX

Ban Điều Hành GX chúng con chân thành cám ơn quý cha, quý khách, quý ban ngành, và tất cả quý ông bà anh chị em đã hy sinh và dành nhiều thời gian cùng đến hòa cùng niềm vui chung với Giáo Hội Hoàn Vũ kính mừng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Vô cùng cám ơn tất cả quý ông bà anh chị em đã đóng góp cách này, hoặc cách khác để giúp cho giáo xứ chúng ta luôn đứng vững mạnh trong mọi hoàn cảnh, duy trì và phát huy các sinh hoạt đạo đức và xã hội của giáo xứ. Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống vào ngày 28.05 vừa qua là sự thể hiện lòng nhiệt thành và quyết tâm của tất cả mọi người trong giáo xứ chúng ta.

Nhiều quý anh chị em đã chuẩn bị nhiều ngày trước và ngày hôm đó đã tới sớm để giúp làm bánh mì, và nhiều quý anh chị khác giúp mua đặt, giao hàng và bán hàng giúp gây quỹ cho giáo xứ.

Quý anh chị em ca đoàn Thánh Linh cũng đến thật sớm tập hát, và hát thật sốt sắng, giúp thánh lễ thêm phần long trọng và trang nghiêm.

Qúy vị trong giáo khu Ede và qúy anh chị trong ca đoàn TL giúp đọc sách và quyên tiền trong thánh lễ, dọn dẹp nhà thờ, Ban phụng vụ, ban giúp lễ và các em giúp lễ, người xướng kinh, quý chị giúp trang trí bông trên cung thánh, giúp mọi người cùng hiện diện và cầu nguyện với tất cả tấm lòng kính tin và sốt mến.

Quý anh trong ban âm thanh, và ban truyền thông vẫn luôn trung thành phục vụ quên mình. Và còn biết bao nhiêu người khác âm thầm cầu nguyện và đóng góp cho giáo xứ chúng ta.

Chúng ta cùng chúc tụng, tạ ơn Chúa và cám ơn nhau cho tất cả những nghĩa cử cao thượng, và yêu thương của người Kito hữu. Chúng ta vui mừng vì chúng ta luôn đòan kết và cùng hiệp nhất trong mọi công việc chung mang lợi ích chung cho tất cả mọi người trong giáo xứ chúng ta.

Giáo xứ chân thành tri ân và đa tạ tất cả những quý vị đang cùng chung tay, cùng chia sẻ trách nhiệm cùng gánh vác ngôi nhà giáo xứ VN, cũng là căn nhà thiêng liêng của mỗi người chúng ta.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn, thánh hóa, và hiệp nhất giáo xứ chúng ta trong tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa.

BÐH và Mục tử giáo xứ
Lm Phaolo Phạm Đình Hiện mhm