Thông tin Ban Điều Hành Giáo Xứ NV-CTTĐVN về việc Hòa giải với quý anh chị trong  Cđ-Đức Mẹ Lavang tại Hòa-Lan

Cothen 15-05-2023     

Thông tin Ban Điều Hành Giáo Xứ NV-CTTĐVN về việc Hòa giải với quý anh chị trong  Cđ-Đức Mẹ Lavang tại Hòa-Lan  

Trọng kính qúy cha, 

Kính thưa tất cả quý ông bà anh chị em trong giáo xứ, 

Như đã thông báo và mời gọi tham dự buổi họp giúp hòa giải quý anh chị Công Đoàn Đức Mẹ Lavang chiều nay thứ hai 15.05.2023 tại Cothen. Trong buổi họp đã có sự thỏa thuận và sự đồng ý là thánh lễ thứ năm 18.05.2023 tại Nieuwegein vẫn sẽ tiếp tục, nhưng không mang danh nghĩa Cộng Đoàn Đức mẹ Lavang, và sẽ do nhóm anh chị em thiện nguyện Nieuwegein tổ chức.                  

Và cũng trong buổi họp hòa giải này tất cả đã đồng ý bỏ xuống tất cả những thông tin tiêu cực trên các mạng xã hội, và cũng mời gọi tất cả những ai đã nhận được, vì sự bác ái và công chính, hãy giúp xóa bỏ tất cả những thông tin tiêu cực đó, để cho việc hòa giải được chính đáng và hữu hiệu.   

Đồng thời, để cho chương trình hòa giải được hiệu quả và bền vững các tham dự viên trong buổi họp đã đề cử ra một số quý anh chị, và sau khi tham khảo và vì lợi ích chung cho công việc khó khăn này, các anh chị đã đồng ý cùng làm việc chung với một linh mục, và lập thành Ban Hòa giải và Chuẩn Bị cho cuộc bầu cử ban Đại diện mới của Cộng đòan Đức Mẹ Lavang vào những tháng tới

Chúng tôi đã trình lên Đức Hồng Y Ban Hòa giải và Chuẩn Bị này và xin ngài chấp thuận, và chúc lành cho quý anh chị này, nhờ đó quý anh chị này giúp đem sự hòa giải và giúp ổn định lại các việc sinh hoạt của Cộng Đoàn Đức Mẹ Lavang từ hôm nay.

Kính mời tất cả quý anh chị, qúy bạn hữu cũ và mới của CđĐMLv cùng cộng tác với Ban Hòa Giải và Chuẩn bị này để giúp cho Cộng Đoàn Đức Mẹ Lavang là một Cộng đòan yêu thương như Mẹ Lavang là người Mẹ Yêu thương và đầy bao dung. Kính xin quý cha và tất cả quý ông bà anh chị em thêm lời cầu nguyện và trợ giúp quý anh chị này  trong công việc rất phức tạp và nhiều thách đố này.                

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho qúy anh chị, đặc biệt cho quý cha và tất cả qúy anh chị đã đến họp và giúp việc hòa giải này tương đối nhẹ nhàng, tuy đã phải chấp nhận nhiều hy sinh từ bỏ những cái riêng tư, những cái tiêu cực, để cùng phục vụ và đem lại lợi ích chung cho Cộng đoàn và cho giáo xứ chúng ta. 

Thành thật tri ân và cảm tạ,

BĐH và mục tử Gx 

Lm Phaolo Phạm Đình Hiện mhm