Tham Dự Thánh Lễ Trọng Thể Kính Mừng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Chúa nhật 28.05.2023

Trọng kính quý Cha,
Kính chào quý Tu Sĩ nam nữ, quý Giáo Khu, qúy Hội Đoàn, qúy Ban Ngành,
quý Ông Bà Anh Chị Em, và quý Bạn Hữu các tôn giáo bạn,