Thánh Lễ CN 4 Mùa Chay A
Cn 19-03-2023

Người nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn,
rồi xoa bùn trên mắt người ấy…. (Ga 9, 1-41)
Bài Ðọc I: Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a
“Ðavit được xức dầu làm vua Israel”.
Trích sách Samuel quyển thứ nhất.
Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Samuel
rằng: “Hãy đổ dầu cho đầy bình và lên đường. Ta
sai ngươi đến nhà Isai dân thành Bêlem, vì Ta
chọn một người con của ông ấy lên làm vua”.
Khi (họ) vào nhà, Samuel gặp ngay Eliab và nói:
“Có phải người xức dầu của Chúa đang ở trước
mặt Chúa đây không?” Và Chúa phán cùng
Samuel: “Ðừng nhìn xem diện mạo, vóc cao, vì
Ta đã loại nó rồi. Ta không xem xét theo kiểu của
con người, vì chưng con người nhìn xem bên
ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn xem tâm hồn”.
Isai lần lượt đem bảy đứa con mình ra trình diện

với Samuel. Samuel nói với Isai: “Chúa không
chọn ai trong những người này”. Samuel nói tiếp:
“Tất cả con ông có bấy nhiêu đó phải không?”
Isai đáp: “Còn một đứa út nữa, nó đi chăn chiên”.
Samuel nói với Isai: “Ông hãy sai người đi gọi nó
về, vì chúng ta không ngồi vào bàn ăn trước khi
nó về”. Isai sai người đi tìm đứa con út. Ðứa út
này có mái tóc hoe, có đôi mắt xinh và gương
mặt đẹp. Chúa phán: “Ngươi hãy chỗi dậy, xức
dầu lên nó, vì chính nó đó”. Samuel lấy bình dầu
ra, xức lên nó trước mặt các anh em, và Thánh
Thần Chúa ngự trong Ðavít từ ngày đó trở đi.
Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6
Ðáp: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi
(c.1).
1) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi;
trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ.
Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn
tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng.
2) Người dẫn tôi qua những con đường đoan
chính,
sở dĩ vì uy danh Người.
Dù bước đi trong thung lũng tối,
con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con.
Cây roi và cái gậy của Ngài,
đó là điều an ủi lòng con.

3) Chúa dọn ra cho con mâm cỗ,
ngay trước mặt những kẻ đối phương;
đầu con thì Chúa xức dầu thơm,
chén rượu con đầy tràn chan chứa.
4) Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi,
hết mọi ngày trong đời sống;và trong nhà Chúa,
tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.
Bài Ðọc II: Ep 5, 8-14
“Từ trong cõi chết, ngươi hãy đứng lên và Chúa
Kitô sẽ chiếu sáng trên ngươi”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu
Êphêxô.
Anh em thân mến, xưa kia anh em là sự tối tăm,
nhưng bây giờ, anh em là sự sáng trong Chúa.
Anh em hãy ăn ở như con của sự sáng, bởi vì hoa
trái của sự sáng ở tại tất cả những gì là tốt lành,
là công chính và chân thật. Anh em hãy nhận biết
điều gì làm đẹp lòng Chúa, và đừng thông phần
vào những việc con cái tối tăm không sinh lợi ích
gì, nhưng phải tố cáo thì hơn. Vì chưng, việc
chúng làm cách thầm kín, dầu có nói ra cũng
phải hổ thẹn. Nhưng tất cả những việc người ta
tố cáo, thì nhờ sự sáng mà được tỏ bày ra; vì mọi
việc được tỏ bày, đều là sự sáng. Bởi thế, thiên
hạ nói: “Hỡi kẻ đang ngủ, hãy thức dậy, hãy
vùng dậy ra khỏi cõi chết, và Chúa Kitô sẽ chiếu
sáng trên ngươi”.
Ðó là lời Chúa.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ga 8, 12b
Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta,
sẽ được ánh sáng ban sự sống”.
Phúc Âm: Ga 9, 1.6-9. 13-17. 34-38 (bài ngắn)
{Ga 9, 1-41 (bài dài)}
“Hắn đi rửa, rồi trở lại trông thấy rõ”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu đi qua, thấy một người mù từ
khi mới sinh. Người nhổ xuống đất, lấy nước
miếng trộn thành bùn, rồi xoa bùn trên mắt
người ấy, và bảo: “Anh hãy đến hồ Silôe mà rửa”
(chữ Silôe có nghĩa là được sai)”. Anh ta ra đi và
rửa, rồi trở lại thì trông thấy được.
Những người láng giềng và kẻ xưa kia từng thấy
anh ta ăn xin đều nói: “Ðó chẳng phải là người
vẫn ngồi ăn xin sao?” Có kẻ nói: “Ðúng hắn”. Lại
có người bảo: “Không phải, nhưng là một người
giống hắn”. Còn anh ta thì nói: “Chính tôi đây”.
Họ liền dẫn người trước kia bị mù đến với những
người biệt phái, lý do tại Chúa Giêsu hoà bùn và
chữa mắt cho anh ta lại nhằm ngày Sabbat. Các
người biệt phái cũng hỏi anh ta do đâu được sáng
mắt.
Anh đáp: “Ngài đã xoa bùn vào mắt tôi, tôi đi rửa
và tôi được sáng mắt”. Mấy người biệt phái nói:
“Người đó không phải bởi Thiên Chúa, vì không
giữ ngày Sabbat”. Mấy kẻ khác lại rằng: “Làm

sao một người tội lỗi lại làm được những phép lạ
thể ấy?” Họ bất đồng ý kiến với nhau. Họ liền
quay lại hỏi người mù lần nữa: “Còn anh, anh nói
gì về người đã mở mắt cho anh?” Anh đáp: “Ðó là
một Tiên tri”. Họ bảo anh ta: “Ngươi sinh ra trong
tội mà ngươi dám dạy chúng ta ư?” Rồi họ đuổi
anh ta ra ngoài.
Chúa Giêsu hay tin họ đuổi anh ra ngoài, nên khi
gặp anh, Người liền bảo: “Anh có tin Con Thiên
Chúa không?” Anh thưa: “Thưa Ngài, nhưng
Người là ai để tôi tin Người?” Chúa Giêsu đáp:
“Anh đang nhìn thấy Người và chính Người đang
nói với anh”. Anh ta liền nói: “Lạy Ngài, tôi tin”,
và anh ta sấp mình thờ lạy Người.

 • Ðó là lời Chúa.
  Bron: http://thanhlinh.net/node/20235
  Suy Niệm: “Hãy đến Siloam” (Gioan 9)
  Chúa Giêsu chữa người mù bằng cách nhổ nước
  bọt trên đất, quét thành bùn, rồi bôi lên mắc của
  anh ấy. Sau đó Chúa kêu anh ấy đến hồ Siloam
  rửa. Chúng ta có thể tự hỏi lý do tại sao Chúa lại
  làm những động tác có vẻ khó hiểu này. Có thể
  chữa anh ngay lập tức được không? Dĩ nhiên! Vậy
  sao Người lại chọn cách kì lạ này? Theo thánh
  Augustinô thì thế này: đất tượng trưng cho con
  người. Vì họ được dựng lên từ đất. Nước bọt
  tượng trưng cho lời. Đất và nước bọt là tất cả các
  tiên tri trong Cựu Ước. Họ là những người nói về
  Chúa, nhưng chưa có khả năng làm cho ai được

thật sự thấy. Vì thế bùn được bôi lên mắt, nhưng
anh ta vẫn chưa thấy. Thấy ở đây là thấy sự thật:
con người sống để làm gì và sau cuộc sống này
sẽ là gì? Anh phải đến hồ Siloam rửa, khi đó mới
thấy. Sao Siloam hay vậy? Siloam có nghĩa là:
Đấng được sai đến. Siloam ở đây không gì khác
hơn chính là hình ảnh của Chúa Giêsu. Chúa
Giêsu chính là Đấng được sai đến. Trong Chúa
Giêsu, mọi vấn nạn của con người sẽ tìm được lời
giải đáp. Chỉ trong Chúa Giêsu người ta mới thật
sự thấy.
Lm Giacobe Nguyễn Quốc Thái
(Báo muc Vụ số tháng 3– 5, 2023)

Liturgie van het Woord van 4e zondag van
de veertigdagentijd, jaar A
eerste lezing: 1 Sam. 16, 1b, 6-7. 10-13a
David wordt gezalfd tot koning over Israël.
Uit het eerste boek Samuël.
In die dagen zei de Heer tot Samuël: “Vul een
hoorn met olie: Ik zend u naar Isaï, de
Betlehemiet, want één van zijn zonen heb ik voor
het koningschap bestemd.”
Toen Samuël daar aankwam, viel zijn blik op
Eliab en hij dacht: Die daar voor de Heer staat is
ongetwijfeld zijn gezalfde! Maar de Heer zei tot

Samuël: “Ga niet af op zijn voorkomen of rijzige
gestalte; hem wil Ik niet.
Want God ziet niet zoals een mens ziet; een
mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer naar
het hart.”
Zo stelde Isaï zeven van zijn zonen aan Samuël
voor,
maar Samuël zei tot Isaï: “Geen van hen heeft de
Heer uitverkoren.” Daarop vroeg hij aan Isaï:
“Zijn dat al uw jongens?” Hij antwoordde: “Alleen
de jongste ontbreekt; die hoedt de schapen.”
Toen zei Samuël tot Isaï: “Laat die dan halen,
want we gaan niet aan tafel voordat hij hier is.”
Isaï liet hem dus halen. De jongen was rossig,
had mooie ogen en een prettig voorkomen. Nu
zei de Heer: “Hem moet gij zalven: hij is het.”
Samuël nam dus de hoorn met olie
en zalfde hem te midden van zijn broers.
Sedert die dag was de geest van de Heer vaardig
over David.
Woord van de Heer.
Wij danken God.
tussenzang : Ps. 23(22), 1-3a, 3b-4, 5, 6
Refrein: De Heer is mijn herder,
niets kom ik tekort.
De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort;
Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed.

Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden,
omwille van zijn Naam.
Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.
Uw stok en uw herdersstaf,
geven mij moed en vertrouwen.
Gij nodigt mij aan tafel tot ergernis van mijn
bestrijders.
Met olie zalft Gij mijn hoofd,
mijn beker is overvol.
Voorspoed en zegen verlaten mij nooit
elke dag van mijn leven.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.
tweede lezing: Ef. 5,8-14
Sta op uit de dood en Christus’ licht zal over u
stralen.
Uit de brief van de heilige apostel Paulus
aan de Christenen van Efeze.
Broeders en zusters, eens waart gij duisternis,
nu zijt gij licht door uw gemeenschap met de
Heer.
Leeft dan ook als kinderen van het licht.
De vrucht van het licht kan alleen maar zijn:
goedheid, gerechtigheid, waarheid.
Tracht te ontdekken wat de Heer behaagt.

Neem geen deel aan duistere en onvruchtbare
praktijken, brengt ze liever aan het licht. Wat die
mensen in het geheim doen is te schandelijk om
ook maar over te spreken. Alles echter wat aan
het licht is gebracht, komt in het licht tot
helderheid. En alles wat verhelderd wordt, is zelf
‘licht’ geworden. Zo zegt ook de hymne:
“Ontwaak, slaper, sta op uit de dood en Christus’
licht zal over u stralen.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.
vers voor het evangelie: Joh. 8, 12b
Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer,
wie Mij volgt zal het levenslicht bezitten.
evangelie: Joh. 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38
Hij ging, waste zich en kwam ziende terug.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Johannes.
Hij ging, waste zich en kwam ziende terug.
In die tijd zag Jezus in het voorbijgaan een man,
die blind was van zijn geboorte af, spuwde Hij op
de grond, maakte met het speeksel slijk,
bestreek daarmee de ogen van de man en zei tot
hem: “Ga u wassen in de vijver van Siloam,” –
dat betekent: gezonden – Hij ging er naar toe,
waste zich en kwam er ziende vandaan. Zijn
buren nu en degenen, die hem vroeger hadden
zien bedelen, zeiden: “Is dat niet de man, die zat

te bedelen?” Sommigen zeiden: “Inderdaad, hij is
het.” Anderen: “Nee, hij lijkt alleen maar op
hem.” Hijzelf zei: “Ik ben het.” Men bracht nu de
man, die blind geweest was bij de Farizeeën; de
dag waarop Jezus slijk had gemaakt en zijn ogen
geopend, was namelijk een sabbat.
Ook de Farizeeën vroegen hem dus, hoe hij het
gezicht herkregen had. Hij zei hun: “De man die
Jezus heet, deed slijk op mijn ogen, ik waste mij
en ik zie.” Toen zeiden sommige Farizeeën: “Die
man komt niet van God, want Hij onderhoudt de
sabbat niet.” Anderen zeiden: “Hoe zou een
zondig mens zulke tekenen kunnen doen?” Zo
was er verdeeldheid onder hen.
Zij richtten zich opnieuw tot de blinde en
vroegen: “Wat zegt gijzelf van Hem, daar Hij u
de ogen geopend heeft?” Hij antwoordde: “Hij is
een profeet.”
Zij voegden hem toe: “In zonden ben je geboren,
zo groot als je bent, en jij wilt ons de les lezen?”
Toen wierpen zij hem buiten.
Jezus vernam dat men hem buitengeworpen had
en toen Hij hem aantrof, zei Hij: “Gelooft ge in de
Mensenzoon?” Hij antwoordde: “Wie is dat Heer?
Dan zal ik in Hem geloven.” Jezus zei hem: “Gij
ziet Hem, het is Degene die met u spreekt.” Toen
zei Hij:
“Ik geloof, Heer.” En hij wierp zich voor Hem
neer.

 • Woord van de Heer. Wij danken God.
 • https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-a-veertigdagentijd/4e-
  zondag-van-de-veertigdagentijd