Thành Kính Phân ưu

Nhận được tin từ thân nhân ở Việt Nam cho biết ông:

Đaminh Bùi Duy Phiệt

sống ở Groningen, về Việt-Nam thăm thân nhân và đã qua đời ngày 23-03-2023  tại Đồng Nai Việt Nam.

Kính mời quý Cha, quý ông bà anh chị em trong giáo xứ hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Đaminh Bùi Duy Phiệt được vào vui hưởng sự sống muôn đời với Đức Kito.

Thay mặt giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan chúng tôi thành thật chia buồn cùng quý bạn hữu, quý ông bà anh chị em thân quen ở Groningen và vùng lân cận. Nguyện xin Thiên Chúa thêm sức mạnh, niềm tin và an ủi quý tang gia ở Việt-Nam, và tất cả quý bạn hữu.

Thành kính phân ưu.

Cùng hiệp thông trong mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Kito, nguyện cầu cho linh hồn Đaminh được mau vui hưởng thánh nhan Chúa.

BĐH và Mục tử Giáo xứ,

Lm Phaolo Phạm Đình Hiện MHM