Tĩnh tâm Mùa Chay 2023

 Kính mời tham dự Tĩnh tâm Mùa Chay 2023

Chủ đề suy niệm: 

Sống đức tin – sống với những nghịch cảnh trong cuộc sống với tấm lòng bao dung của Thiên Chúa

Chúa nhật  02 tháng 4, từ 13g00 đến 18g30.

cho 4 vùng Hòa-Lan như sau:

Miền Trung và Đông Hòa Lan với các giáo khu: Ede, Nieuwegein, Arnhem, Nijmegen, Deventer, Nijverdal, Giesbeek và các vùng lân cận

Địa điểm:  St. Antoniuskerk,                                      

                 Stationsweg 112, 6711 PZ EDE

Linh mục: Antôn Trần Văn Nhâm (du học ở Pháp) 

2. Miền Nam Hòa Lan với các giáo khu: Helmond, Heerlen, Den-Bosch, Veghel, Oss, Tilburg, Waalwijk, và các vùng lân cận

Địa điểm:   H. Jozefkerk,                                                

                 Tolpost 1, 5701 HE HELMOND

Linh mục hướng dẫn TT: Giuse Lê Văn Thắng ( Đức và Hòa Lan)

Và Lm Gioan Nguyễn văn Thông ( Hòa Lan) phụ giúp ban bí tích Hòa giải  

3. Miền Tây Bắc Hòa Lan với các giáo khu: Hoorn, Alkmaar, Heerhugowaard, Purmerend, Almere, Lelystad, Leeuwarden, Groningen, Zwolle và các vùng lân cận

Địa điểm: St Martinuskerk, 

Pastoor Nuijenstraat 3, 1689 GM Zwaag- Hoorn    

Linh mục hướng dẫn TT: Phaolo Võ Bạch Vân Hàn (du học ở Pháp)

Linh mục: Giuse Nguyễn văn Giới O.P. ( thuộc Dòng Đa Minh ở VN., đang du học ở Pháp) giúp ban bí tích Hòa Giải     

4. Miền Tây Nam Hòa Lan với các giáo khu: Lisse, Delft, Spijkenisse, Rotterdam-Capelle, H.I. Ambacht, Roosendaal, Bergen op Zoom, Goes, Yerseke và các vùng lân cận

Địa điểm: Sint Felicitaskerk,                                               

                Hekelingsweg 15, 3206 LA SPIJKENISSE

Linh mục:  Anton Lâm Văn Hân (du học ở Pháp)

Chương trình mỗi vùng đều gồm có: giảng tĩnh tâm, giải đáp thắc mắc, bí tích Hòa giải và thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá (Palmzondag).

Nguyện xin Thiên Chúa luôn ban muôn phúc lành cho tất cả mọi người chúng ta.

Kết hợp trong Đức Kito

BĐH- và Mục tử GX.

Lm Phaolo Phạm Đình Hiện MHM