Kính Mời Cùng Tham Gia
Hành Hương Banneux

Chúa nhật 14.05.2023 ngày Hiền MẫuTừ 11.00 giờ đến 17.00 giờ tại
Đền thánh Đức Mẹ Banneux
Rue de l’Esplanade 57,
4141 Sprimont, Belgium