Thánh Lễ CN 1 Mùa Chay A

Nguyên tổ được tạo thành, và phạm tội“.

BÀI ĐỌC I:   St  2, 7-9; 3, 1-7

Nguyên tổ được tạo thành, và phạm tội“.

Trích sách Sáng Thế.

Thiên Chúa lấy bùn đất nắn thành con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở thành một vật sống.

Thiên Chúa lập một vườn tại Eđen về phía đông và đặt vào đó con người mà Ngài đã dựng nên. Thiên Chúa cho từ đất mọc lên mọi thứ cây trông đẹp, ăn ngon, với cây sự sống ở giữa vườn, và cây biết thiện ác.

Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi dã thú mà Thiên Chúa tạo thành. Nó nói với người nữ rằng: “Có phải Thiên Chúa đã bảo: Các ngươi không được ăn mọi thứ cây trong vườn?” Người nữ nói với con rắn: “Chúng tôi được ăn trái cây trong vườn; nhưng trái cây ở giữa vườn thì Thiên Chúa bảo: ‘Các ngươi đừng ăn, đừng động tới nó, nếu không sẽ phải chết’”. Rắn bảo người nữ: “Không, các ngươi không chết đâu! Nhưng Thiên Chúa biết rằng ngày nào các ngươi ăn trái ấy, mắt các ngươi sẽ mở ra, và các ngươi sẽ biết thiện ác như thần thánh”. Người nữ thấy trái cây đẹp mắt, ngon lành và thèm ăn để nên thông minh. Bà hái trái cây ăn, rồi lại cho chồng, người chồng cũng ăn. Mắt họ liền mở ra và họ nhận biết mình trần truồng, nên kết lá vả che thân.

–     Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA:  Tv 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 và 17

Đáp:  Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa (x. c. 3a).

Xướng:

1)    Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xoá tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và tẩy con sạch lâng tội ác.  –  Đáp.   

2)  Vì sự lỗi con, chính con đã biết, và tội con ở trước mặt con luôn. Con phạm tội phản nghịch cùng một Chúa.  –  Đáp.  

3)  Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con.  –  Đáp. 

4)  Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ, với tinh thần quảng đại, Chúa đỡ nâng con. Lạy Chúa, xin mở môi con, để miệng con sẽ loan truyền lời ca khen.  –  Đáp. 

BÀI ĐỌC II:  Rm 5, 12. 17-19

Nơi mà tội lỗi đã đầy tràn, thì ân sủng đã đầy dàn dụa“.

Anh em thân mến, cũng như do một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian, và do tội lỗi có sự chết, và thế là sự chết đã truyền đến mọi người, vì lẽ rằng mọi người đã phạm tội.

Vì nếu bởi tội của một người mà sự chết đã thống trị do một người đó, thì những người lãnh được ân sủng và ơn huệ dồi dào bởi đức công chính, càng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một người là Đức Giêsu Kitô.

Do đó, tội của một người truyền đến mọi người đưa tới án phạt như thế nào, thì đức công chính của một người truyền sang mọi người đưa tới bậc công chính ban sự sống cũng như thế. Vì như bởi tội không vâng lời của một người mà muôn người trở thành những tội nhân thế nào, thì do đức vâng lời của một người mà muôn người trở thành kẻ công chính cũng như thế.

–     Đó là lời Chúa.

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM:  Mt 4, 4b

Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

PHÚC ÂM:  Mt 4, 1-11

Chúa Giêsu nhịn ăn bốn mươi ngày đêm, và chịu cám dỗ“.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi Người đã nhịn ăn bốn mươi đêm ngày, Người cảm thấy đói. Và tên cám dỗ đến gần, nói với Người rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh”. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: ‘Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra’”.

Bấy giờ ma quỷ đưa Người lên Thành thánh, và đặt Người trên góc tường Đền thờ, rồi nói với Người rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng: Ngài đã ra lệnh cho các Thiên Thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay, để ông khỏi vấp chân vào đá”. Chúa Giêsu đáp: “Cũng có lời chép rằng: ‘Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi’”.  Quỷ lại đưa Người lên núi rất cao, và chỉ cho Người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với Người rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó, nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi”. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo nó rằng: “Hãy lui đi, hỡi Satan! Vì có lời đã chép: ‘Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài’”. Bấy giờ ma quỷ bỏ Người. Và các thiên thần tiến lại, hầu hạ Người.  Đó là lời Chúa.

Bron:  http://thanhlinh.net/node/22057

Suy Niệm:  “Thị giác đánh lừa”

“Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt” (St.3,6)

Trong bài đọc một, sách Sáng thế chương ba, Adam và Eva sa ngã vì “trái cây trông thật đẹp mắt”. 

Cám dỗ hình như không bao giờ xuất hiện như cái gì đó xù xì, xấu xí. Hình như nó luôn mang dáng vẻ rất đẹp và quyến rũ. 

Nhưng một khi đã chạm đến thì nọc độc của nó là không tưởng. Kinh thánh nói ông bà liền mở mắt ra và thấy mình trần trụi. Ông bà mất tất cả! Cám dỗ tấn công thị giác của ông bà. Thị giác đã giục lòng ước ao. Và thế là! Họ để cho mình bị thị giác đánh lừa.

Trong thế giới hiện tại có biết bao những cái thật đẹp và hấp dẫn bên ngoài. Nhưng bên trong thì đầy nọc độc. Những hình ảnh, phim ảnh, đồ vật và thậm chí đôi khi cả con người đều thường xuyên khoác cho mình những áo choàng lộng lẫy.

Cẩn thận! Một khi đã chạm tới bạn sẽ mất tất cả! Với Ơn Chúa hãy chiến đấu và chiến thắng!

Lm Giacobe Nguyễn Quốc Thái                                                            (Báo muc Vụ số tháng 12,2022 – 2, 2023)

Liturgie van het Woord van 1e zondag van de veertigdagentijd, jaar A

eerste lezing: Gen. 2, 7-9; 3, 1-7

Schepping van het eerste mensenpaar en zondeval.

Uit het boek Genesis.
In het begin boetseerde God, de Heer, de mens uit stof, van de aarde genomen, en Hij blies hem de levensadem in de neus: zo werd de mens een levend wezen. Daarna legde God, de Heer, een tuin aan in Eden, ergens in het oosten, en daarin plaatste Hij de mens, die Hij geboetseerd had.
God, de Heer, liet uit de grond allerlei bomen opschieten, aanlokkelijk om te zien en heerlijk om van te eten; daarbij was ook de boom van het leven midden in de tuin en de boom van de kennis van goed en kwaad. Van alle dieren, die God, de Heer, gemaakt had, was er geen zo sluw als de slang. Ze zei tot de vrouw: “Heeft God werkelijk gezegd dat ge van geen enkele boom in de tuin moogt eten?” De vrouw zei tot de slang: “Wij mogen wel eten van de vruchten van de bomen in de tuin. God heeft alleen gezegd: van de vruchten van de boom, die midden in de tuin staat moogt ge niet eten; ge moogt ze zelfs niet aanraken; anders zult ge sterven.” Maar de slang zei tot de vrouw: “Gij zult helemaal niet sterven.
God weet dat uw ogen open zullen gaan als ge eet van die boom, en dat ge dan gelijk zult worden aan God door de kennis van goed en kwaad.” Toen zag de vrouw dat het goed eten was van die boom, en dat hij een lust was voor het oog, en hoe aantrekkelijk het was er inzicht door te krijgen. Zij plukte dus een vrucht en zij at ervan; zij gaf er ook van aan haar man, die bij haar stond, en ook hij at ervan. Nu gingen hun beiden de ogen open en zij ontdekten dat zij naakt waren. Daarom hechtten ze vijgenbladen aaneen en maakten daar lendenschorten van.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 51 (50), 3-4, 5-6a, 12-13, 14 en 17

Refrein:
Heer, ontferm U, wij hebben gezondigd.

God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid,
delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
Was mijn schuld volkomen van mij af,
reinig mij van al mijn zonden.

Ik erken dat ik misdreven heb,
altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
Jegens U alleen heb ik gezondigd,
wat U tegenstaat heb ik gedaan.

Schep in mij een zuiver hart, mijn God,
geef mij weer een vastberaden geest.
Wil mij niet verstoten van uw Aanschijn,
neem uw heilige Geest niet van mij weg.

Geef mij weer de weelde van uw zegen,
maak mij sterk in edelmoedigheid.
Heer, maak Gij mijn lippen los,
dat mijn mond uw lof kan zingen.

tweede lezing: Rom. 5, 12-19 of 12. 17-19

Waar de dood begon te heersen, kwam de gave der gerechtigheid tot overvloed.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.

Broeders en zusters,
door één mens is de zonde in de wereld gekomen
en met de zonde de dood; en zo is de dood over alle mensen gekomen, aangezien allen gezondigd hebben. 
Door toedoen van één mens begon de dood te heersen, als gevolg van de val van die mens.  Zoveel heerlijker zullen zij, die de overvloed der genade en de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en heersen, dank zij de ene mens, Jezus Christus. Dit betekent: één fout leidde tot veroordeling van allen, maar één goede daad leidde tot vrijspraak en leven voor allen. En zoals door de ongehoorzaamheid van één mens allen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van Eén allen worden gerechtvaardigd. 
– Woord van de Heer.  All.: Wij danken God.

vers voor het evangelie: Mt. 4, 4b

Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.

evangelie: Mt. 4,1-11

Jezus vast gedurende 40 dagen en wordt bekoord.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.

In die tijd werd Jezus door de Geest naar de woestijn gevoerd om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij honger.
Nu trad de verleider op Hem toe en sprak:
“Als Gij de Zoon van God zijt, beveel dan dat deze stenen hier in brood veranderen.” 
Hij gaf ten antwoord: “Er staat geschreven:
Niet van brood alleen leeft de mens, maar van elk woord dat komt uit de mond van God.” Vervolgens nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, plaatste Hem op de bovenbouw van een tempelpoort en sprak tot Hem: “Als Gij de Zoon van God zijt, werp U dan naar beneden, want er staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij omtrent U een bevel geven, dat zij U op handen nemen, opdat Ge uw voet niet zult stoten aan een steen.” Jezus zei tot hem: “Er staat ook geschreven: Gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen.” Ten slotte nam de duivel Hem mee naar een heel hoge berg, vanwaar hij Hem alle koninkrijken der wereld toonde in hun heerlijkheid. En hij zei: “Dat alles zal ik U geven, als Gij in aanbidding voor mij neervalt.” Toen zei Jezus hem: “Weg, satan; er staat geschreven: De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.”
Nu liet de duivel Hem met rust en er kwamen engelen om Hem te dienen.
– Woord van de Heer. All.: Wij danken God.

https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-a-veertigdagentijd/1e-zondag-van-de-veertigdagentijd/embed/#?secret=OoYBtNmlrZ#?secret=2DZXInQbrh