CN 5 Mùa Phục Sinh A

Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha (Ga 14, 1-12)

Bài Ðọc I:    Cv 6, 1-7

Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần“.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, số môn đồ gia tăng, nên xảy ra việc các người Hy-lạp kêu trách các người Do-thái, vì trong việc phục vụ hằng ngày, người ta khinh miệt các bà goá trong nhóm họ. Nên Mười hai Vị triệu tập toàn thể môn đồ đến và bảo: “Chúng tôi bỏ việc rao giảng lời Chúa mà lo đi giúp bàn, thì không phải lẽ. Vậy thưa anh em, anh em hãy chọn lấy bảy người trong anh em có tiếng tốt, đầy Thánh Thần và khôn ngoan, để chúng tôi đặt họ làm việc đó. Còn chúng tôi, thì sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Chúa”. Cả đoàn thể đều tán thành lời các ngài, và chọn Têphanô, một người đầy đức tin và Thánh Thần, và chọn Philipphê, Prôcô, Nicanô, Timon, Parmêna, và Nicôla quê ở Antiôkia. Họ đưa mấy vị đó đến trước mặt các Tông đồ. Các ngài cầu nguyện và đặt tay trên các vị đó. Lời Chúa lan tràn, và số môn đồ ở Giêrusalem gia tăng rất nhiều. Cũng có đám đông tư tế vâng phục đức tin.   – Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca:   Tv 32, 1-2. 4-5. 18-19

Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa (c. 22).

1) Người hiền đức, hãy hân hoan trong Chúa!

Ca ngợi là việc của những kẻ lòng ngay.

Hãy ngợi khen Chúa với cây đàn cầm,

với đàn mười dây, hãy xướng ca mừng Chúa.                                               

2) Vì lời Chúa là lời chân chính,

bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin.

Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực,

địa cầu đầy ân sủng Chúa.                                                                           

3) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người,

nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Người,

để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết,

và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.                                                           

Bài Ðọc II:    1 Pr 2, 4-9

Anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả“.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, khi đến cùng Chúa là tảng đá sống động, bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa tuyển chọn và tôn vinh, chính anh em như những tảng đá sống động, xây dựng toà nhà thiêng liêng, chức vụ tư tế thánh thiện, để hiến dâng của lễ thiêng liêng đáng Thiên Chúa chấp nhận nhờ Ðức Giêsu Kitô. Vì thế, có lời Thánh Kinh rằng: “Ðây Ta đặt tại Sion tảng đá góc tường, được tuyển chọn và quý giá, ai tin Người, sẽ không phải hổ thẹn”. Vậy, vinh dự cho anh em là những kẻ tin; nhưng đối với những kẻ không tin, thì tảng đá mà thợ xây loại bỏ, đã trở thành đá góc tường, đá vấp ngã và đá chướng ngại cho những kẻ chống lại và không tin lời Chúa, và số phận của họ là thế. Còn anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa, để rao giảng quyền năng của Ðấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người.

–     Ðó là lời Chúa.

Alleluia:     Ga 14, 6

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. – Alleluia.

Phúc Âm:  Ga 14, 1-12

Thầy là đường, là sự thật và là sự sống“.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”. Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người”. Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư, Philipphê? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con lại nói “Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha”? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha”.

–     Ðó là lời Chúa.

Bron: http://thanhlinh.net/node/20221

Suy Niệm: Trước khi đi vào cuộc khổ hình, để chuẩn bị cho các môn đệ đón nhận những biến cố sắp xảy ra, Đức Giêsu đã an ủi động viên các ông bằng những lời rất chân tình: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy… Thầy đi để dọn chỗ cho các con…”.  Lúc ấy các môn đệ không hiểu được lời Ngài phán dạy, chỉ sau khi Đức Giêsu về trời, các ông mới cảm nhận được những lời Ngài đã nói. Từ chỗ cảm nghiệm về Tin mừng của Chúa, đã dẫn các ông đến một thái độ xác tín vào con đường mà Đức Giêsu đã chỉ cho các ông, cho dù con đường ấy đầy dẫy những khó khăn, thử thách. Con đường mà Đức Giêsu chỉ cho các môn đệ không phải là những con đường theo nghĩa thể lý, có nghĩa là những đường đi từ nơi này đến nơi khác, từ vùng này qua vùng nọ, mà chính là một lý tưởng sống, một mục đích mà mỗi người phải theo đuổi và Đức Giêsu chính là đích điểm cho nhân loại hướng tới. Do đó những lời Ngài giảng dạy là sự thật, là chân lý mà mọi người phải tin theo và những ai tin theo Đức Giêsu, người ấy sẽ đi trên con đường thẳng tiến về quê trời, nơi Ngài đang ngự bên hữu Thiên Chúa. 

Lm. Gioan Nguyễn Văn Thông.                                                                                                 (Báo Mục Vụ số tháng 3– 5, 2023).