CÁO PHÓ Ông PHÊRÔ VÕ HIỀN SƯ

Ông PHÊRÔ VÕ HIỀN SƯ

Sinh ngày 28-2-1942 tại Long Xuyên

Từ trần lúc 7g50 ngày 1-10-2016 (nhằm ngày 1 tháng 9 năm Bính Thân) 

tại bệnh viện Antonius, Nieuwegein.

Xin cùng cầu cho linh hồn Phêrô sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Gia đình kính báo.

Võ Thị Thu Hai, trưởng nữ

Chân thành cám ơn.

Trần Đức Thành, giáo khu Houten