GIÁO XỨ

NỮ VƯƠNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Hoà lan

thông tin mới:

cropped-Image-29-03-2024-at-12.22
Gedragscode Pastoraat
Read More
Image 11-04-2024 at 10
Nieuwsbrief week 15-24
Read More
Image 11-04-2024 at 10
Liturgie van het Woord week 15 voice
Liturgie...
Read More
bernadeta
Chương trình tôn kính xương thánh Bernadeta và Thánh lễ tại Catharinakathedraal Utrecht
Read More
bedank
Thành thật Tri Ân
Thành...
Read More
Image 11-04-2024 at 10
Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật Lễ 3 Mùa Phục Sinh B
http://giaoxuvietnam.nl/wp-content/uploads/2024/04/pvlc-week-15.mp3
Read More
Sự Kiện Sắp Tới