Thánh Lễ định kỳ tại Các Giáo Khu 2021:


Tháng 6, 2021:
Thứ 7 05.06 Gk Alkmaar vào lúc 18.30
CN 06.06 Gk Ede vào lúc 12.30
CN 06.06 Gk Nieuwegein 16.30
CN 13.06 GK Bergen op Zoom 14.00 (cha khách)
CN 13.06 Gk Spijkenisse 14.45
Thứ 7 ngày 19.06 Gk Goes vào lúc 18.00 giờ
CN 20.06 Gk Helmond 12.30 giờ
CN 20.06 Gk Veghel 15.30 giờ
CN 27.06 Gk Purmerend vào lúc 10.00
CN 27.06 Gk Hoorn vào lúc 14.00
CN 27.06 Gk Almere vào lúc 17.30 giờ


Tháng 7, 2021:
CN 04.07 Gk Ede vào lúc 12.30 giờ
CN 04.07 Gk Nieuwegein vào lúc 16.30 giờ
CN 11.07 Gk Delft (?) 11.00 giờ
CN 11.07 Gk Spijkenisse 14.45
CN 11.07 Gk Roosendaal 18.00
Thứ 7 ngày 17.07 Gk Goes vào lúc 18.00 giờ
CN 18.07 Gk Helmond 12.30 giờ
CN 18.07 Gk Veghel 15.30 giờ
CN 25.07 Gk Purmerend vào lúc 10.00
CN 25.07 Gk Hoorn vào lúc 14.00
CN 25.07 Gk Almere vào lúc 17.30 giờ


Tháng 8,2021: Nghỉ Hè (cha Hiện tĩnh tâm. Cha Giuse Lê văn
Thắng SVD giúp trong trường hợp khẩn cấp và an táng).
{ CN 15.08 Kính mừng Đức Mẹ Lên Trời – Bổn Mạng Cộng Đoàn
Đức Mẹ Lavang (chi tiết sẽ được thông báo sau)}

Tháng 9, 2021:
Thứ 7 ngày 04.09 Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ
CN 05.09 Gk Ede vào lúc 12.30
CN 05.09 Gk Nieuwegein 16.30
CN 12.09 Kính mừng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo
Việt Nam – Bổn Mạng của Giáo xứ VN tại nhà thờ
Vinkeveen
Thứ 7 ngày 18.09 Gk Goes vào lúc 18.00 giờ
CN 19.09 Gk Helmond 12.30 giờ
CN 19.09 Gk Veghel 15.30 giờ
CN 26.09 Gk Purmerend vào lúc 10.00
CN 26.09 Gk Hoorn vào lúc 14.00
CN 26.09 Gk Almere vào lúc 17.30 giờ


Tháng 10, 2021:
Thứ bảy ngày 02.10 Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ
CN 03.10 Gk Ede vào lúc 12.30 giờ
CN 03.10 Gk Nieuwegein 16.30
CN 10.10 Gk Delft 11.00 giờ
CN 10.10 Gk Spijkenisse 14.45
CN 10.10 Gk Bergen op Zoom 14.00 (cha khách)
Thứ bảy 16.10: Họp Đại Diện các Giáo Khu,
Hội Đoàn và Ban Ngành từ 13.00 – 16.00
tại Cothen, nếu hoàn cảnh cho phép
CN 17.10 Gk Helmond 12.30 giờ
CN 17.10 Gk Veghel 15.30 giờ
Thứ bảy ngày 23.10 Gk Goes vào lúc 18.00 giờCN 31.10 Gk Purmerend vào lúc 10.00
CN 31.10 Gk Hoorn vào lúc 14.00
CN 31.10 Gk Almere vào lúc 17.30 giờ


Tháng 11, 2021:
Thứ 7 ngày 06.11 Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ
CN 07.11 Gk Ede vào lúc 12.30
CN 07.11 Gk Nieuwegein 16.30
CN 14.11 Gk Delft 11.00
CN 14.11. Gk Spijkenisse 14.45
CN 14.11 Gk Roosendaal 18.00
Thứ 7 20.11 Gk Goes vào lúc 18.00 giờ
CN 21.11 Gk Helmond 12.30 giờ
CN 21.11 Gk Veghel 15.30 giờ
CN 28.11 Gk Purmerend vào lúc 10.00
CN 28.11 Gk Hoorn vào lúc 14.00
CN 28.11 Gk Almere vào lúc 17.30 giờ


Tháng 12, 2021:
Thứ bảy ngày 04.12 Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ
CN 05.12 Gk Ede vào lúc 12.30 giờ
CN 05.12 Gk Nieuwegein 16.30
CN 12.12 Gk Delft 11.00 giờ
CN 12.12 Gk Spijkenisse 14.45
CN 12.12 Gk Bergen op Zoom 14.00 (cha khách)
Thứ bảy 18.12 Gk Goes vào lúc 18.00 giờ
CN 19.12 Gk Helmond 12.30 giờ
CN 19.12 Gk Veghel 15.30 giờ
Thứ bảy 25.12 Đại Lễ Kính Mừng Chúa Giáng Sinh
vào lúc 14.00 giờ tại VinkeveenCN 26.12 Gk Purmerend vào lúc 10.00
CN 26.12 Gk Hoorn vào lúc 14.00
CN 26.12 Gk Almere vào lúc 17.30 giờ


Năm 2022
Tết Nguyên Đán Nhâm Dần CN 30.01.2022
(Tết Nhâm Dần thứ ba 01.02.2022)