Thánh Lễ định kỳ tại Các Giáo Khu tháng 9-12 2021:


Tháng 9, 2021:
Thứ 7 ngày 04.09 Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ ( cha khách)
CN 05.09 Kính mừng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt
Nam – Bổn Mạng của Giáo xứ VN tại nhà thờ Vinkeveen
vào lúc 14.00 giờ.
Cn 12.09 Gk Delft vào lúc 11.00 giờ
CN 12.09 Gk Spijkenisse vào lúc 14.45 giờ
CN 12.09 Gk Roosendaal vào lúc 18.00 giờ
Thứ 7 ngày 18.09 Gk Goes vào lúc 18.00 giờ
CN 19.09 Gk Helmond 12.30 giờ
CN 19.09 Gk Veghel 15.30 giờ
CN 19.09 Gk Heerlen ( cha khách )
CN 26.09 Gk Purmerend vào lúc 10.00
CN 26.09 Gk Hoorn vào lúc 14.00
CN 26.09 Gk Almere vào lúc 17.30 giờ


Tháng 10, 2021:
Thứ bảy ngày 02.10 Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ
CN 03.10 Gk Ede vào lúc 12.30 giờ
CN 03.10 Gk Nieuwegein 16.30
CN 10.10 Gk Delft 11.00 giờ
CN 10.10 Gk Spijkenisse 14.45
CN 10.10 Gk Bergen op Zoom 14.00 (cha khách)
Thứ bảy 16.10: Họp Đại Diện các Giáo Khu, Hội Đoàn và
Ban Ngành từ 13.00 – 16.00 tại Cothen, nếu hoàn cảnh
lúc đó vẫn còn cho phép. Kính mời tất cả quý vị Đại Diện
đến tham dự.
CN 17.10 Gk Helmond 12.30 giờ
CN 17.10 Gk Veghel 15.30 giờ
Thứ bảy ngày 23.10 Gk Goes vào lúc 18.00 giờ
CN 31.10 Gk Purmerend vào lúc 10.00 giờ
CN 31.10 Gk Hoorn vào lúc 14.00 giờ
CN 31.10 Gk Almere vào lúc 17.30 giờ


Tháng 11, 2021:
Thứ 7 ngày 06.11 Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ
CN 07.11 Gk Ede vào lúc 12.30
CN 07 11. Gk Deventer 15.30
CN 07.11 Gk Nieuwegein 16.00 (cha khách)
CN 14.11 Gk Delft 11.00
CN 14.11. Gk Spijkenisse 14.45
CN 14.11 Gk Roosendaal 18.00
Thứ 7 20.11 Gk Goes vào lúc 18.00 giờ
CN 21.11 Gk Helmond 12.30 giờ (cha khách)
CN 21.11 Gk Veghel 15.30 giờ (cha khách)
CN 21.11 Gk Zwolle 15.30 giờ
CN 28.11 Gk Purmerend vào lúc 10.00
CN 28.11 Gk Hoorn vào lúc 14.00
CN 28.11 Gk Almere vào lúc 17.30 giờ


Tháng 12, 2021:
Thứ bảy ngày 04.12 Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ
CN 05.12 Gk Ede vào lúc 12.30 giờ
CN 05.12 Gk Nieuwegein 16.30
CN 12.12 Gk Delft 11.00 giờ
CN 12.12 Gk Spijkenisse 14.45
CN 12.12 Gk Bergen op Zoom 14.00 (cha khách)
Thứ bảy 18.12 Gk Goes vào lúc 18.00 giờ
CN 19.12 Gk Helmond 12.30 giờ
CN 19.12 Gk Veghel 15.30 giờ
Thứ bảy 25.12 Đại Lễ Kính Mừng Chúa Giáng Sinh
vào lúc 14.00 giờ tại Vinkeveen
CN 26.12 Gk Purmerend vào lúc 10.00
CN 26.12 Gk Hoorn vào lúc 14.00
CN 26.12 Gk Almere vào lúc 17.30 giờ


Năm 2022
Thánh Lễ Mừng Tết Nguyên Đán Nhâm Dần
CN 30.01.2022 (Tết Nhâm Dần vào thứ ba ngày
01.02.2022 (dương lịch) tại Utrecht. Chi tiết sẽ được thông báo sau