Thánh Lễ định kỳ tại Các Giáo Khu và những Đại Lễ của Giáo Xứ jan – dec 2022

Tháng 1, 2022:

T7 01.01 Gk Alkmaar vào lúc 14.00 giờ (đã xong)
CN 02.01 Gk Ede vào lúc 13.10 giờ
CN 02.01 Gk Nieuwegein vào lúc 16.00 giờ
T7 08.01 GK Delft vào lúc 11.00 giờ
CN 09.01 Gk Spijkenisse 14.45
CN 09.01 Gk Roosendaal 14.00
Thứ 7 ngày 15.01 Gk Goes vào lúc 15.00 giờ
CN 16.01 Gk Helmond 12.30 giờ ( Hủy vì khong mượn được nhà thờ)
CN 16.01 Gk Veghel 15.00 giờ
CN 16.01 Gk Tilburg
CN 23.01 Gk Deventer 14.00 giờ ( Hủy vì corona )
T7 29.01 Gk Hoorn 15.00 giờ (cha khách)

CN 30.01 Thánh Lễ Mừng Tết Nguyên Đán Nhâm Dần (Tết Nhâm Dần vào thứ ba ngày 01.02.2022 (dương lịch) tại nhà thờ Vinkeveen vào lúc 14.00.

Tháng 2, 2022:

T7 05.02 Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ
CN 06.02 Gk Ede vào lúc 13.15 giờ
CN 06.02 Gk Nieuwegein vào lúc 16.00 giờ
T7 12.02
CN 13.02 Gk Delft 11.00 giờ
CN 13.02 Gk Spijkenisse 14.45
CN 13.02 Gk Bergen op Zoom ( đã thay thế vào CN 06.02)
CN 13.02 Gk Nijmegen 10.00 giờ (Lễ Tết, nhưng xin hủy vì corona )
CN 13.02 Gk Zwolle 15.00 giờ
Thứ 7 ngày 19.02 Gk Goes vào lúc 17.00 giờ
CN 20.02 Gk Helmond 12.30 giờ
CN 20.02 Gk Veghel 15.00 giờ
CN 27.02 Gk Purmerend 10.00 giờ
CN 27.02 Gk Hoorn vào lúc 14.00 giờ
CN 27.02 Gk Almere vào lúc 17.00 giờ

Tháng 3, 2022:

T7 05.03. Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ
CN 06.03 Gk Lisse vào lúc 10.00 giờ
CN 06.03 Gk Heerlen vào lúc 11.00 giờ
CN 06.03 Gk Roosendaal 18.00 giờ
CN 06.03 Gk H. I. Ambacht vào lúc 14.00 giờ
CN 06.03. Gk Nieuwegein vào lúc 16.00 giờ
T7 12.03. Gk Lelystad vào lúc 18.00 giờ
CN 13.03 Gk Delft vào lúc 11.00 giờ
CN 13.03 Utrecht ? cha Giuse Hưng giỗ 100 ngày vào lúc 14.00 giờ
CN 13.03 Gk Spijkenisse 14.45 giờ
CN 13.03 Gk Tilburg
Thứ 7 ngày 19.03 Gk Goes vào lúc 18.00 giờ
CN 20.03 Gk Helmond 12.30 giờ
CN 20.03 Gk Ede 13.30 giờ (Bổn mạng Gk, cha khách)
CN 20.03 Gk Nijmegen 13.30 giờ ( Bổn Mạng Gk, cha khách)
CN 20.03 Gk Veghel 15.00 giờ
CN 20.03 Gk Deventer 14.00 giờ
CN 27.03 Gk Purmerend 10.00 (Zomertijd)
CN 27.03 Gk Hoorn vào lúc 14.00 (Zomertijd)
CN 27.03 Gk Almere vào lúc 17.00 giờ (Zomertijd)

Tháng 4, 2022:
T7 02.04 Tĩnh Tâm tại nhà thờ Antoniuskerk, Stationsweg 112, 6711 PZ Ede cho các giáo khu thuộc miền Đông Bắc của Hòa Lan

CN 03.04 Tĩnh Tâm tại nhà thờ St Jozefkerk, Tolpost 1, 5701 HE Helmond cho các giáo khu thuộc miền Đông Nam của Hòa Lan

T7 09.04 Tĩnh Tâm tại nhà thờ Petruskerk, Botter 39-05, 8243 KA Lelystad cho các giáo khu thuộc miền Tây Bắc của Hòa Lan

CN 10.04 Chúa Nhật Lễ Lá: Tĩnh Tâm tại nhà thờ St Felicitaskerk, Hekelingsweg 15, 3206 LA Spijkenisse cho các giáo khu thuộc miền Tây Nam của Hòa Lan

Tuy nhiên nếu qúy vị vì bận việc, hoặc vì không thuận tiện ngày giờ tại giáo khu của quý vị, qúy vị có thể đến tham gia tại một, hoặc nhiều lần tại những địa điểm nói trên. Tất cả là hồng ân của Chúa.
Chương trình, và các chi tiết khác sẽ được thông báo trong thông tin hằng tuần của giáo xứ. Trân trọng kính mời qúy vị cùng theo dõi, và cùng cầu nguyện cho nhau và cho thế giới.

CN 17.04.22 Lễ Kính Mừng Chúa Phục Sinh vào lúc 14.00 tại Vinkeveen

Thứ Hai 18.04. Tweede Paasdag Gk Alkmaar vào lúc 14.00 giờ
Thứ 7 ngày 23.04 Gk Goes vào lúc 18.00 giờ

CN 24.04 CN 2 Phục Sinh CN Kính Lòng Thương Xót Chúa (GĐ LCTX)

Tháng 5, 2022:

CN 01.05 GK Lisse vào lúc 10.00 giờ
CN 01.05 Gk Ede vào lúc 13.15 giờ
CN 01.05 GK Henrik Ido Ambacht 14.00 giờ
CN 01.05 Gk Nieuwegein vào lúc 16.00 giờ
T7 07.05 Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ
CN 08.05 Gk Delft vào lúc 11.00 giờ / Hành hương Banneux ?
CN 08.05 Gk Spijkenisse 14.45 / Hành hương Banneux ?
CN 08.05 Gk Roosendaal 18.00 giờ / Hành hương Banneux ?
CN 08.05 Gk Tilburg / hành hương Banneux ?
Thứ 7 ngày 14.05. Gk Goes vào lúc 18.00 giờ
CN 15.05 Gk Helmond 12.30 giờ
CN 15.05 Gk Veghel 15.00 giờ
CN 22.05 Huwelijksviering
CN 29.05 Gk Purmerend 10.00
CN 29.05 Gk Hoorn vào lúc 14.00
CN 29.05 Gk Almere vào lúc 17.00 giờ

Tháng 6, 2022:
Thứ 7 04.06. Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ

CN 05.06. Lễ Kính Mừng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống tại Vinkeveen

Thứ 7 11.06 Gk Lelystad 18.00 giờ
CN 12.06 Gk Delft vào lúc 11.00 giờ
CN 13.06 Gk Spijkenisse 14.45
CN 13.06 Gk Bergen op Zoom
Thứ bảy 18.06 Gk Goes vào lúc 18.00 giờ
CN 19.06 Gk Helmond 12.30 giờ
CN 19.06 Gk Veghel 15.00 giờ
CN 26.06 Gk Purmerend 10.00 giờ
CN 26.06 Gk Hoorn vào lúc 14.00 giờ
CN 26.06 Gk Almere vào lúc 17.00 giờ
CN 26.06 Gk Deventer 13.30 giờ
CN 26.06 GK Zwolle 15.30 giờ
CN 26.06 GK Nijmegen 13.30 giờ

Tháng 7, 2022:
Thứ bảy 02.07
CN 03.07 Gk Lisse vào lúc 10.00 giờ
CN 03.07 Gk Ede vào lúc 13.15 giờ
CN 01.05 GK Henrik Ido Ambacht 14.00 giờ
CN 03.07 Gk Nieuwegein vào lúc 16.00 giờ
T7 09.07 Eindhoven
CN 10.07 Gk Delft vào lúc 11.00 giờ
CN 10.07 Gk Spijkenisse 14.45 giờ
CN 10.07 Gk Roosendaal 18.00 giờ
CN 10.07 Gk Tilburg
Thứ 7 ngày 16.07 Huwelijksviering
CN 17.07 Gk Goes 15.00 giờ
CN 17.07 GK Veghel 15.00 giờ ?

Za 23.07 – zo 30.07 Trại Hè / Zomerkamp te Lunteren

Tháng 8, 2022: tháng hè

Cha Hịện đi Hành hương, và tĩnh tâm
CN 14.08 Cộng Đoàn Đức Mẹ La-Vang tại nhà thờ St Antonius, Ede 14.30 giờ
CN 28.08 Gk Hoorn vào lúc 14.00 giờ

Tháng 9, 2022:

Thứ bảy 03.09 Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ
CN 04.09 Gk Lisse vào lúc 10.00 giờ (cha khách)
CN 04.09 GGk H.I Ambacht 14.00 giờ (cha khách)
CN 04.09 Gk Ede vào lúc 13.15 giờ
CN 04.09 Gk Nieuwegein vào lúc 16.00 giờ
CN 04.09 Gk Zwolle vào lúc 15.30 giờ cha khách
Thứ bảy ngày 10.09 Huwelijksviering (Cothen)
CN 11.09 Gk Delft vào lúc 11.00 giờ (cha khách )
CN 11.09 Gk Spijkenisse 14.45 ( cha khách )
CN 11.09 Gk Roosendaal 18.00 giờ ( cha khách )
CN 11.09 Gk Tilburg
T7 17.09 Gk Den Bosch 15.00 giờ (Nghi thức Rửa Tội)

CN 18.09.2022 Lễ Kính Mừng Bổn Mạng Giáo Xứ tại Vinkeveen

T7 24.09 Họp quý vị Thiện Nguyện và Ân nhân GX te Lelystad
T7 24.09 Gk Goes 18.00 giờ (cha khách)
CN 25.09 Gk Purmerend 10.00 giờ
CN 25.09 Gk Hoorn vào lúc 14.00 giờ
CN 25.09 Gk Almere vào lúc 17.00 giờ
CN 25.09 Gk Nijmegen vào lúc 13.30 giờ (cha khách)
CN 25.09 GK Deventer vào lúc 13.30 giờ (cha khách)

Tháng 10, 2022:
Thứ bảy ngày 01.10 Huwelijksviering ( Nieuwegein)
CN 02.10 Gk Lisse vào lúc 10.00 giờ
CN 02.10 Gk Ede vào lúc 13.15 giờ
CN 02.10 Gk Nieuwegein 16.00 giờ
Thứ bảy ngày 08.10 Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ
CN 09.10 Gk Delft 11.00 giờ
CN 09.10 Gk Spijkenisse 14.45 giờ
CN 09.10 Gk Bergen op Zoom
Thứ bảy 15 Gk Goes vào lúc 17.00 giờ ?
CN 16.10 Gk Helmond 13.00 giờ
CN 16.10 Gk Veghel 15.30 giờ (có nghi thức Rửa tội)
Thứ bảy 22.10 Họp Đại Diện các Giáo Khu, Hội Đoàn và Ban Ngành vào lúc 13.00 tại Cothen
CN 23.10 Gk Heerlen ?
T7 29.10 Gk Goes vào lúc 17.00 ?
CN 30.10 Gk Purmerend vào lúc 10.00 (Wintertijd)
CN 30.10 Gk Hoorn vào lúc 14.00 (Wintertijd)
CN 30.10 Gk Almere vào lúc 17.00 giờ (Wintertijd)

Tháng 11, 2022:

Thứ 7 ngày 05.11 Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ
CN 06.11 Gk Lisse vào lúc 10.00
CN 06.11 Gk Ede, Gk Arnhem, Gk Nijmegen tổ chức chung lễ cầu hồn vào lúc 13.30 tại Arnhem
CN 06.11 GK Nieuwegein vào lúc 16.00 giờ
T7 12.11 Gk Lelystad vào lúc 18.00 giờ
CN 13.11 Gk Delft vào lúc 11.00 giờ
CN 13.11 Gk Spijkenisse 14.45 giờ
CN 13.11 Gk Roosendaal 18.00 giờ
CN 13.11 Gk Tilburg
Thứ bảy 19.11 Gk Goes vào lúc 17.00 giờ
CN 20.11 Gk Helmond 13.00 giờ
Cn 20.11 Gk Veghel 15.30 giờ
CN 20.11 Gk Deventer 13.15 giờ
CN 20.11 Gk Zwolle 15.30 giờ
CN 27.11 Gk Purmerend vào lúc 10.00 giờ
CN 27.11 GK Hoorn vào lúc 14.00 giờ
CN 27.11 GK Almere vào lúc 17.00 giờ

Tháng 12, 2022:
Thứ bảy ngày 03.12 Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ
CN 04.11 Gk Lisse vào lúc 10.00
CN 04.12 Gk Ede vào lúc 13.30 giờ
CN 04.12 Gk Nieuwegein 16.30
CN 11.12 Gk Delft 11.00 giờ
CN 11.12 Gk Spijkenisse 14.45
CN 11.12 Gk Bergen op Zoom
Chủ nhật 11.12 Gk Nijmegen vào lúc 13g30
Thứ bảy 17.12 Gk Goes vào lúc 18.00 giờ
CN 18.12 Gk Helmond 13.00 giờ
CN 18.12 Gk Veghel 15.30 giờ

CN 25.12.2022 Đại Lễ Kính Mừng Chúa Giáng Sinh vào lúc 14.00 giờ tại Vinkeveen

Thứ hai 26.12. Tweede Kerstdag Gk Heerhugowaard vào lúc 14.00 giờ
Thứ bảy 30.12.2022 Oudejaarsdag


Năm 2023
Giáo Xứ Mừng Tết Nguyên Đán Quý Mão Chúa Nhật 08.01.2023 te Utrecht. Tết Quý Mão (01/01/2023 Âm lịch) rơi vào Chúa Nhật ngày 22.01.2023 (Dương lịch)