Tháng 10, 2021:

Thứ bảy 16.10: Họp Đại Diện các Giáo Khu, Hội Đoàn và Ban Ngành từ 13.00 – 16.00 tại Cothen. Trân trọng kính mời tất cả qúy vị Đại Diện cùng đến tham dự.
Thứ bảy ngày 23.10 Gk Goes vào lúc 18.00 giờ
CN 24.10 Gk Helmond 12.30 giờ (xin giữ đúng giờ vì sau lễ sẽ có lễ của cộng đoàn nói tiếngTây Ban Nha/ Spaanse)
CN 24.10 Gk Veghel 15.00 giờ
CN 31.10 Gk Purmerend vào lúc 10.00
CN 31.10 Gk Hoorn vào lúc 14.00
CN 31.10 Gk Almere vào lúc 17.30 giờ

Tháng 11, 2021:
Thứ 7 ngày 06.11 Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ
CN 07.11 Gk Ede vào lúc 13.30 giờ cùng chung với Gk Arnhem và Gk Nijmegen cầu cho các Đẳng Linh hồn.
CN 07 11. Gk Deventer 16.00 giờ
CN 07.11 Gk Nieuwegein 16.00 giờ (cha khách)
Thứ 7 ngày 13.11 Gk Lelystad vào lúc 18.00 giờ
CN 14.11 Gk Delft 11.00 giờ
CN 14.11. Gk Spijkenisse 14.45 giờ
CN 14.11 Gk Roosendaal 18.00 giờ
Thứ 7 ngày 20.11 Gk Goes vào lúc 18.00 giờ
CN 21.11 Gk Helmond 12.30 giờ (cha khách)
CN 21.11 Gk Veghel 15.30 giờ (cha khách)
CN 21.11 Gk Zwolle 15.30 giờ
CN 28.11 Gk Purmerend vào lúc 10.00
CN 28.11 Gk Hoorn vào lúc 14.00
CN 28.11 Gk Almere vào lúc 17.30 giờ

Tháng 12, 2021:
Thứ bảy ngày 04.12 Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ
CN 05.12 Gk Ede vào lúc 13.00 giờ
CN 05.12 Gk Nieuwegein 16.30
CN 12.12 Gk Delft 11.00 giờ
CN 12.12 Gk Spijkenisse 14.45
CN 12.12 Gk Bergen op Zoom 14.00 (cha khách)
Thứ bảy 18.12 Gk Goes vào lúc 18.00 giờ
CN 19.12 Gk Helmond 12.30 giờ
CN 19.12 Gk Veghel 15.30 giờ
Thứ bảy 25.12 Đại Lễ Kính Mừng Chúa Giáng Sinh vào lúc 14.00 giờ tại nhà thờ ở Vinkeveen
CN 26.12 Gk Purmerend vào lúc 10.00
CN 26.12 Gk Hoorn vào lúc 14.00
CN 26.12 Gk Almere vào lúc 17.30 giờ

Thánh Lễ định kỳ tại Các Giáo Khu và những Đại Lễ của Giáo Xứ jan – dec 2022

Tháng 1, 2022:
T7 01.01 Gk Alkmaar vào lúc 14.00 giờ
CN 02.01 Gk Ede vào lúc 13.10 giờ
CN 02.01 Gk Nieuwegein vào lúc 16.00 giờ
T7 08.01 GK Delft vào lúc 11.00 giờ
CN 09.01 Gk Spijkenisse 14.45
CN 09.01 Gk Roosendaal 18.00
Thứ 7 ngày 15.01 Gk Goes vào lúc 15.00 giờ ?
CN 16.01 Gk Helmond 12.30 giờ
CN 16.01 Gk Veghel 15.00 giờ
CN 16.01 Gk Tilburg
CN 23.01 Gk Deventer 14.00 giờ
T7 29.01 Gk Hoorn 15.00 giờ (cha khách)

CN 30.01 Thánh Lễ Mừng Tết Nguyên Đán Nhâm Dần (Tết Nhâm Dần vào thứ ba ngày 01.02.2022 (dương lịch) tại nhà thờ Vinkeveen vào lúc 14.00.

Tháng 2, 2022:
T7 05.02 Gk Alkmaar vào lúc 14.00 giờ ?
CN 06.02 Gk Lisse vào lúc 10.00 giờ ?
CN 06.02 Gk Ede vào lúc 13.15 giờ
CN 06.02 Gk Nieuwegein vào lúc 16.00 giờ
T7 12.02
CN 13.02 Gk Delft 11.00 giờ
CN 13.02 Gk Spijkenisse 14.45
CN 13.02 Gk Bergen op Zoom
CN 13.02 Gk Nijmegen 10.00 giờ (Lễ mừng Tết VN)
CN 13.02 Gk Zwolle 15.00 giờ
Thứ 7 ngày 19.02 Gk Goes vào lúc 15.00 giờ ?
CN 20.02 Gk Helmond 12.30 giờ
CN 20.02 Gk Veghel 15.00 giờ
CN 27.02 Gk Purmerend 10.00 giờ
CN 27.02 Gk Hoorn vào lúc 14.00 giờ
CN 27.02 Gk Almere vào lúc 17.00 giờ ?

Tháng 3, 2022:
T7 05.03. Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ
CN 06.03. Gk Lisse vào lúc 10.00 giờ ?
CN 06.03. Gk Nieuwegein vào lúc 16.00 giờ
T7 12.03. Gk Lelystad vào lúc 18.00 giờ ?
CN 13.03 Gk Delft vào lúc 11.00 giờ
CN 13.03 Gk Spijkenisse 14.45
CN 13.03 Gk Roosendaal 18.00 giờ
CN 13.03 Gk Tilburg
Thứ 7 ngày 19.03 Gk Goes vào lúc 18.00 giờ ?
CN 20.03 Gk Helmond 12.30 giờ
CN 20.03 Gk Ede 13.30 giờ (Bổn mạng Gk) (cha khách)
CN 20.03 Gk Nijmegen 13.30 giờ ( Bổn Mạng Gk)
CN 20.03 Gk Veghel 15.00 giờ
CN 20.03 Gk Deventer 13.30 giờ
CN 27.03 Gk Purmerend 10.00 (Zomertijd)
CN 27.03 Gk Hoorn vào lúc 14.00 (Zomertijd)
CN 27.03 Gk Almere vào lúc 17.00 giờ (Zomertijd)

Tháng 4, 2022:
T7 02.04 Tĩnh Tâm chung theo vùng
CN 03.04 Tĩnh Tâm Chung theo vùng
T7 09.04 Tĩnh Tâm chung theo vùng
CN 10.04 Tĩnh Tâm chung theo vùng

CN 17.04.22 Lễ Kính Mừng Chúa Phục Sinh vào lúc 14.00 tại Vinkeveen

Thứ Hai 18.04. Tweede Paasdag Gk Alkmaar vào lúc 14.00 giờ
Thứ 7 ngày 23.04 Gk Goes vào lúc 18.00 giờ

CN 24.04 CN 2 Phục Sinh CN Kính Lòng Thương Xót Chúa (GĐ LCTX)

Tháng 5, 2022:
CN 01.05 Gk Lisse vào lúc 10.00 giờ ?
CN 01.05 Gk Ede vào lúc 13.15 giờ
CN 01.05 Gk Nieuwegein vào lúc 16.00 giờ
T7 07.05 Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ
CN 08.05 Gk Delft vào lúc 11.00 giờ
CN 08.05 Gk Spijkenisse 14.45
CN 08.05 Gk Roosendaal 18.00 giờ
CN 08.05 Gk Tilburg
Thứ 7 ngày 14.05. Gk Goes vào lúc 18.00 giờ
CN 15.05 Gk Helmond 12.30 giờ
CN 15.05 Gk Veghel 15.00 giờ
CN 22.05 Huwelijksviering
CN 29.05 Gk Purmerend 10.00
CN 29.05 Gk Hoorn vào lúc 14.00
CN 29.05 Gk Almere vào lúc 17.00 giờ

Tháng 6, 2022:
Thứ 7 04.06. Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ

CN 05.06. Lễ Kính Mừng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống tại Vinkeveen

Thứ 7 11.06 Gk Lelystad 18.00 giờ
CN 12.06 Gk Delft vào lúc 11.00 giờ
CN 13.06 Gk Spijkenisse 14.45
CN 13.06 Gk Bergen op Zoom
Thứ bảy 18.06 Gk Goes vào lúc 18.00 giờ
CN 19.06 Gk Helmond 12.30 giờ
CN 19.06 Gk Veghel 15.00 giờ
CN 26.06 Gk Purmerend 10.00 giờ
CN 26.06 Gk Hoorn vào lúc 14.00 giờ
CN 26.06 Gk Almere vào lúc 17.00 giờ
CN 26.06 Gk Deventer 13.30 giờ
CN 26.06 GK Zwolle 15.30 giờ
CN 26.06 GK Nijmegen 13.30 giờ

Tháng 7, 2022:
Thứ bảy 02.07
CN 03.07 Gk Lisse vào lúc 10.00 giờ (?)
CN 03.07 Gk Ede vào lúc 13.30 giờ
CN 03.07 Gk Nieuwegein vào lúc 16.00 giờ
T7 09.07 Eindhoven
CN 10.07 Gk Delft vào lúc 11.00 giờ
CN 10.07 Gk Spijkenisse 14.45 giờ
CN 10.07 Gk Roosendaal 18.00 giờ
CN 10.07 Gk Tilburg
Thứ 7 ngày 16.07 Huwelijksviering
CN 17.07 Gk Goes 15.00 giờ
CN 17.07 GK Veghel 15.00 giờ ?

Za 23.07 – zo 30.07 Trại Hè / Zomerkamp te Lunteren

Tháng 8, 2022: tháng hè
CN 14.08 CĐ Đức Mẹ Lavang
CN 28.08 Gk Hoorn

Tháng 9, 2022:
Thứ bảy 03.09 Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ
CN 04.09 Gk Lisse vào lúc 10.00 giờ
CN 04.09 Gk Ede vào lúc 13.30 giờ
CN 04.09 Gk Nieuwegein vào lúc 16.30 giờ
CN 04.09 Gk Zwolle vào lúc 15.00 giờ
Thứ bảy ngày 10.09 Gk Goes vào lúc 18.00 giờ
CN 11.09 Gk Delft vào lúc 11.00 giờ
CN 11.09 Gk Spijkenisse 14.45
CN 11.09 Gk Roosendaal 18.00 giờ
CN 11.09 Gk Tilburg

CN 18.09.2022 Lễ Kính Mừng Bổn Mạng Giáo Xứ tại Vinkeveen

CN 25.09 Gk Purmerend 10.00
CN 25.09 Gk Hoorn vào lúc 14.00
CN 25.09 Gk Almere vào lúc 17.00 giờ
Chủ nhật 25.09 Gk Nijmegen vào lúc 13g30

Tháng 10, 2022:

Thứ bảy ngày 01.10 Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ
CN 02.10 Gk Lisse vào lúc 10.00 giờ
CN 02.10 Gk Ede vào lúc 13.30 giờ
CN 02.10 Gk Nieuwegein 16.30
T7 08.10 Gk Lelystad 18.00 giờ
CN 09.10 Gk Delft 11.00 giờ
CN 09.10 Gk Spijkenisse 14.45
CN 09.10 Gk Bergen op Zoom

Thứ bảy 15.10: Họp Đại Diện các Giáo Khu, Hội Đoàn và Ban Ngành

CN 16.10 Gk Helmond 12.30 giờ
CN 16.10 Gk Veghel 15.30 giờ
Thứ bảy ngày 22.10 Gk Goes vào lúc 18.00 giờ
CN 23.10 Gk Deventer / Gk Heerlen
CN 30.10 Gk Purmerend vào lúc 10.00 (Wintertijd)
CN 30.10 Gk Hoorn vào lúc 14.00 (Wintertijd)
CN 30.10 Gk Almere vào lúc 17.00 giờ (Wintertijd)

Tháng 11, 2022:
Thứ 7 ngày 05.11 Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ
CN 06.11 Gk Lisse vào lúc 10.00
CN 06.11 Gk Ede, Gk Arnhem, Gk Nijmegen tổ chức chung lễ cầu
hồn vào lúc 13.30
CN 06.11 GK Nieuwegein vào lúc 16.00 giờ
CN 13.11 Gk Delft vào lúc 11.00 giờ
CN13.11 Gk Spijkenisse 14.45 giờ
CN 13.11 Gk Roosendaal 18.00 giờ
CN 13.11 Gk Tilburg
Thứ bảy 20.11 Gk Goes vào lúc 18.00 giờ
CN 20.11 Gk Helmond 12.30 giờ
Cn 20.11 Gk Veghel 15.00 giờ
CN 20.11 Gk Deventer 13.30 giờ
CN 20.11 Gk Zwolle 15.30 giờ
CN 27.11 Gk Purmerend, GK Hoorn, GL Lelystad, GK Almere tổ
chức lễ cầu hồn ?

Tháng 12, 2022:
Thứ bảy ngày 03.12 Gk Alkmaar vào lúc 18.30 giờ
CN 04.11 Gk Lisse vào lúc 10.00
CN 04.12 Gk Ede vào lúc 13.30 giờ
CN 04.12 Gk Nieuwegein 16.30
CN 11.12 Gk Delft 11.00 giờ
CN 11.12 Gk Spijkenisse 14.45
CN 11.12 Gk Bergen op Zoom
Chủ nhật 11.12 Gk Nijmegen vào lúc 13g30
Thứ bảy 17.12 Gk Goes vào lúc 18.00 giờ
CN 18.12 Gk Helmond 12.30 giờ
CN 18.12 Gk Veghel 15.30 giờ

CN 25.12.2022 Đại Lễ Kính Mừng Chúa Giáng Sinh vào lúc 14.00 giờ tại Vinkeveen

Thứ hai 26.12. Tweede Kerstdag Gk Alkmaar vào lúc 14.00 giờ
Thứ bảy 30.12.2022 Oudejaarsdag

Năm 2023
Giáo Xứ Mừng Tết Nguyên Đán Quý Mão Chúa Nhật 15.01.2023
(Tết Quý Mão vào Chủ Nhật ngày 22.01.2023 (dương lịch)