Tham Dự Thánh Lễ Kính Bổn Mạng Giáo Xứ – Chúa Nhật 17.09.2023, vào lúc 14.00 giờ do Đức Hồng Y Willem Eijk chủ tế và ban bí tích Thêm Sức cho các em tại nhà thờ: Heilig Hart van Jezus Kerklaan 2, 3645 EV Vinkeveen