Phụng Vụ Lời Chúa

Thánh Lễ Kính Mừng Ba Ngôi Thiên Chúa

Cn 26-05-2024

 

Các con hãy đi rao giảng và làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” (Mt 28, 16-20).

Bài Ðọc I:     Ðnl 4, 32-34. 39-40

Chính Chúa là Thiên Chúa, chớ không có Chúa nào khác“.

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi hãy tìm hiểu những thời xa xưa trước kia, từ khi Thiên Chúa tác thành con người trên mặt đất, từ chân trời này đến chân trời nọ, có bao giờ xảy ra một việc vĩ đại như thế này chăng? Có bao giờ người ta đã nghe thấy những việc lạ lùng như vậy chăng? Có bao giờ một dân tộc đã nghe lời Thiên Chúa từ trong lửa phán ra như các ngươi đã nghe mà còn sống chăng? Có bao giờ Chúa đã dùng sự thử thách, dấu chỉ, điềm lạ, chiến tranh, cánh tay quyền năng mạnh mẽ và những thị kiến khủng khiếp, để chọn lấy cho mình một dân tộc giữa các dân tộc khác, như Chúa là Thiên Chúa các ngươi đã làm tất cả các điều đó trước mặt các ngươi trong đất Ai-cập chăng? Vậy hôm nay các ngươi hãy nhận biết và suy niệm trong lòng rằng: Trên trời dưới đất, chính Chúa là Thiên Chúa, chớ không có Chúa nào khác. Hãy tuân giữ các lề luật và giới răn mà hôm nay chính ta truyền dạy cho các ngươi, hầu cho các ngươi và con cháu mai sau được hạnh phúc và tồn tại trên phần đất mà Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho các ngươi”.

 – Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca:    Tv 32, 4-5. 6 và 9. 18-19. 20 và 22

Ðáp: Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình  (c. 12b).

1) Vì lời Chúa là lời chân chính,
bao việc Ngài làm đều đáng cậy tin.
Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực,
địa cầu đầy ân sủng Chúa.                                                                           

2) Do lời Chúa mà trời xanh được tạo thành,
và mọi cơ binh chúng đều do hơi thở miệng Ngài.
Vì chính Ngài phán dạy mà chúng được tạo thành,
chính Ngài ra lệnh mà chúng trở nên thực hữu.                                               

3) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Ngài,
nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Ngài,
để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết,
và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.                                                           

4) Linh hồn chúng con mong đợi Chúa,
chính Ngài là Ðấng phù trợ và che chở chúng con.
Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con,
theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.                                   

Bài Ðọc II:     Rm 8, 14-17

Anh em đã nhận tinh thần nghĩa tử; trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên rằng: Abba, lạy Cha!”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, ai sống theo Thánh Thần Thiên Chúa, thì là con cái Thiên Chúa. Vì không phải anh em đã nhận tinh thần nô lệ trong sợ hãi nữa, nhưng đã nhận tinh thần nghĩa tử; trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên rằng: “Abba – lạy Cha!” Vì chính Thánh Thần đã làm chứng cho tâm trí chúng ta rằng: Chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy nếu là con cái, thì cũng là những người thừa tự, nghĩa là thừa tự của Thiên Chúa, và đồng thừa tự với Ðức Kitô: vì chúng ta đồng chịu đau khổ với Người, để rồi chúng ta sẽ cùng hưởng vinh quang với Người.

  • Ðó là lời Chúa.

Alleluia:    Kh 1, 8

Alleluia, alleluia! – Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa Thánh Thần; sáng danh Thiên Chúa, Ðấng đang có, đã có và sẽ đến. – Alleluia.

Phúc Âm:    Mt 28, 16-20

Làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần“.

Bài kết thúc Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. – Đó là Lời Chúa.

Bron: http://thanhlinh.net/node/20348

Suy Niệm:   Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm của sự liên kết và hiệp nhất trong việc tạo dựng, cứu chuộc và thánh hóa hằng hữu muôn đời của Ba Ngôi Thiên Chúa, luôn sống động và làm những việc kỳ diệu mà ông Mose khi được Thiên Chúa tỏ hiện và hiểu biết sự quyền năng tạo dựng, cứu chuộc và thánh hóa của Ba Ngôi Thiên Chúa. Ông đã phải thốt lên: “Có bao giờ một dân tộc đã nghe lời Thiên Chúa từ trong lửa phán ra như các ngươi đã nghe mà còn sống chăng?” Và “Trên trời dưới đất, chính Chúa là Thiên Chúa, chớ không có Chúa nào khác.”  Việc này thêm niềm tin và sức mạnh cho chúng ta cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa luôn hằng hữu và làm việc trong sự hiệp nhất, mà trong sự hiểu biết giới hạn của chúng ta chỉ có thể gọi là Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúa Giesu nhiều lần cũng cho biết Ngài gọi Thiên Chúa là Cha, và cầu nguyện liên lỉ và mật thiết với Cha Ngài. Ngài cũng cho các môn đệ biết khi Ngài về cùng Cha Ngài thì Ngài sẽ sai Chúa Thánh Thần đến để tiếp tục công việc trợ giúp và thánh hóa nhân loại. Chúa Giesu trước khi về trời cũng truyền dậy cho các môn đệ: “Hãy đi rao giảng và làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” (Mt 28, 16-20).

Nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa luôn liên kết mọi người chúng con trong tình yêu hiệp nhất của Chúa. Xin giúp chúng con luôn biết chúc danh thánh Chúa mỗi khi chúng con tuyên xưng: Sáng danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần; sáng danh Thiên Chúa, Ðấng đang có, đã có và sẽ đến. Amen.

Lm Phaolo Phạm Đình Hiện mhm                                                
(Báo Digitaal Mục vụ GX  số tháng 03 -05, 2024).