Phụng Vụ Lời Chúa

Thánh Lễ CN 7 Mùa Phục Sinh B

Cn 12-05-2024

 

Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta”. ( Gioan 17, 17 ).

Bài Ðọc I:      Cv 1, 15-17. 20a. 20c-26

Phải chọn lấy một người trong những người có mặt đây, để cùng với chúng ta làm chứng Người đã sống lại“.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phêrô đứng lên giữa anh em (đám đông có chừng một trăm hai mươi người) mà nói: “Hỡi anh em, phải ứng nghiệm lời Thánh Kinh mà Thánh Thần đã dùng miệng Ðavit để tiên báo về Giuđa, kẻ hướng dẫn những người bắt Chúa Giêsu. Hắn cũng là một trong số chúng ta, đã thông phần chức vụ của chúng ta.

Vì chưng, trong Thánh vịnh có chép rằng: “Một người khác sẽ lãnh lấy chức vụ của nó”. Vậy trong những người đi cùng với chúng ta suốt thời gian Chúa Giêsu sống giữa chúng ta, kể từ ngày Gioan thanh tẩy, cho đến ngày Chúa Giêsu lìa chúng ta mà lên trời, chúng ta phải chọn lấy một người trong những người có mặt đây, để cùng với chúng ta làm chứng Người đã sống lại”. Họ giới thiệu hai người: Giuse tức Basabba, biệt danh là Công chính, và ông Matthia. Ðoạn họ cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, Chúa thấu suốt tâm hồn mọi người, xin hãy tỏ ra Chúa chọn ai trong hai người này, để nhận chức vụ và tước hiệu tông đồ thay cho Giuđa, kẻ đã hư hỏng mà đi đến nơi của nó”. Thế rồi họ bắt thăm và Matthia đã trúng thăm: Ông được kể vào với số mười một tông đồ.

  • Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 102, 1-2. 11-12. 19-20ab

Ðáp: Chúa thiết lập ngai vàng Người ở cõi cao xanh   (c. 19a).

1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa,
và toàn thể con người tôi,
hãy chúc tụng danh Người.
Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa,
và chớ khá quên mọi ân huệ của Người.                                                      

2) Nhưng cũng như trời xanh cao vượt trên trái đất,
lòng nhân Người còn siêu việt hơn thế trên kẻ kính sợ Người.
Cũng như từ đông sang tây xa vời vợi,
Người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng tôi.                                                          

3) Chúa thiết lập ngai vàng Người ở cõi cao xanh,
và vương quyền Người phủ trị trên khắp muôn loài.
Hãy chúc tụng Chúa đi, chư vị thiên thần,
dũng lực hùng anh thi hành lời Chúa.                                                              

Bài Ðọc II:     1 Ga 4, 11-16

Ai ở trong tình yêu, thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy“.

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, nếu Thiên Chúa thương yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải thương yêu nhau. Chẳng ai thấy Thiên Chúa bao giờ, nếu chúng ta thương yêu nhau, thì Thiên Chúa ở trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta đã được tuyệt hảo. Do điều này mà chúng ta biết chúng ta ở trong Người và Người ở trong chúng ta, là Người đã ban Thánh Thần cho chúng ta. Và chúng ta đã thấy và chứng nhận rằng Chúa Cha đã sai Con mình làm Ðấng Cứu Thế. Ai tuyên xưng Ðức Giêsu là Con Thiên Chúa, thì Thiên Chúa ở trong người ấy và người ấy ở trong Thiên Chúa. Còn chúng ta, chúng ta đã biết và tin nơi tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Thiên Chúa là Tình Yêu, và ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy.   – Ðó là lời Chúa.

Alleluia:     Ga 14, 18; 16, 22

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con và lòng các con sẽ vui mừng”. – Alleluia.

Phúc Âm:     Ga 17, 11b-19

“Ðể chúng được nên một như Ta”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta. Khi Con còn ở với chúng, Con đã gìn giữ chúng trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho Con, không một ai trong chúng bị mất, trừ ra con người hư vong, để lời Kinh Thánh được nên trọn. Bây giờ Con về cùng Cha, và Con nói những điều này khi Con còn dưới thế, để chúng được đầy sự vui mừng của Con trong lòng.

Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét chúng, vì chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng cho khỏi sự dữ. Chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin hãy thánh hoá chúng trong sự thật: lời Cha là chân lý. Cũng như Cha đã sai Con vào thế gian, thì Con cũng sai chúng vào thế gian. Và vì chúng, Con đã tự thánh hoá, để cả chúng cũng được thánh hoá trong chân lý”.

  • Ðó là lời Chúa.

Bron: http://thanhlinh.net/node/20365

 Suy Niệm: Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta.”

Sự khao khát và ước mong cao cả của Chúa Giêsu khi làm việc rao giảng Nước Thiên Chúa tại trần gian, và ngay cả bây giờ và lúc này đang ngự trị bên hữu Chúa Cha để điều hành và hướng dẫn Hội Thánh trên trời cũng như dưới đất, là Ngài muốn các dân tộc và toàn thế giới suy tôn và quy phục Thiên Chúa trong sự hiệp nhất và trong tình hòa hợp “Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa“. Việc Chúa Giêsu về trời cũng là thời gian cần thiết để cho các Tông đồ tiếp tục thể hiện những công việc Hội thánh mà Chúa Giêsu hằng khao khát và mong muốn khi Ngài đến trần gian. Các Tông Đồ đã tổ chức và chọn Matthia thay thế cho Juda Iscariot người đã phản bội Chúa. Có Chúa Thánh Thần hướng dẫn và ơn Chúa các Tông Đồ đã thực sự làm những việc mà Chúa Giesu đã cầu nguyện cùng Chúa Cha: “Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho Con, không một ai trong chúng bị mất, trừ ra con người hư vong, để lời Kinh Thánh được nên trọn”.

Nguyện xin những ngày cuối của mùa Phục Sinh này giúp chúng ta luôn vững tin, sống kết hợp với Chúa mỗi ngày mỗi thêm nồng nàn, và say đắm hơn trong tình yêu và sự hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa như Chúa Con kết hợp trong Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Amen.

Lm Phaolo Phạm Đình Hiện mhm                                                
(Báo Digitaal Mục vụ GX  số tháng 03 -05, 2024).