Phụng Vụ Lời Chúa
Chúa Nhật Lễ 2 Mùa Phục Sinh B

 

“Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin” ( Ga 20, 19-31 ).

 Bài Ðọc I:  Cv 4, 32-35

“Họ đồng tâm nhất trí”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Lúc bấy giờ tất cả đoàn tín hữu đông đảo đều đồng tâm nhất trí. Chẳng ai kể của gì mình có là của riêng, song để mọi sự làm của chung. Các tông đồ dùng quyền năng cao cả mà làm chứng việc Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, sống lại. Hết thảy đều được mến chuộng. Vì thế, trong các tín hữu, không có ai phải túng thiếu. Vì những người có ruộng nương nhà cửa đều bán đi và bán được bao nhiêu tiền thì đem đặt dưới chân các tông đồ. Và người ta phân phát cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu của họ.

  • Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca:   Tv 117, 2-4. 16ab -18. 22-24

Ðáp: Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở (c. 1).

1) Hỡi nhà Israel, hãy xướng lên:
“Ðức từ bi của Người muôn thuở”.
Hỡi nhà Aaron, hãy xướng lên:
“Ðức từ bi của Người muôn thuở”.
Hỡi những người tôn sợ Chúa, hãy xướng lên:
“Ðức từ bi của Người muôn thuở”.

2) Tay hữu Chúa đã cất nhắc tôi lên,
tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt.
Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống,
và tôi sẽ loan truyền công cuộc của Chúa.
Chúa sửa trị, Chúa sửa trị tôi,
nhưng Người đã không nạp tôi cho tử thần.

3) Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ,
đã biến nên tảng đá góc tường.
Việc đó đã do Chúa làm ra,
việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta.
Ðây là ngày Chúa đã thực hiện,
chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.

Bài Ðọc II:    1 Ga 5, 1-6
Mọi cái sinh ra bởi Thiên Chúa đều chiến thắng thế gian“.
Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, ai tin rằng Ðức Giêsu là Ðấng Kitô, thì kẻ ấy sinh bởi Thiên Chúa, và ai yêu mến Ðấng sinh thành, thì cũng yêu mến kẻ sinh ra bởi Ðấng đó. Cứ dấu này chúng ta nhận biết rằng chúng ta yêu mến con cái Thiên Chúa, là khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thực hành các giới răn Người. Vì chưng, lòng yêu mến Thiên Chúa là chúng ta tuân giữ giới răn Người, và giới răn của Người không nặng nề.

Vì những gì sinh bởi Thiên Chúa đều chiến thắng thế gian, và đây là cuộc thắng trận thế gian, là chính đức tin của chúng ta. Ai là người chiến thắng thế gian, nếu không phải là người tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa? Ðấng đã đến nhờ nước và máu, chính là Ðức Giêsu Kitô, không phải trong nước mà thôi, nhưng trong nước và máu nữa, có Thánh Thần làm chứng rằng Chúa Kitô là chân lý.

  • Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 20, 29

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”. – Alleluia.

Phúc Âm:  Ga 20, 19-31

“Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”.

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Ðoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”.

Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.

  • Ðó là lời Chúa.

Bron: http://thanhlinh.net/node/20371

Suy Niệm:

Bản tính tột đỉnh của Chúa là tình yêu. Nếu tình yêu là bản tính của Thiên Chúa thì lòng thương xót là cách thức Chúa bày tỏ tình yêu đó. Từ năm 2005 phụng vụ chúa nhật II mùa Phục Sinh được xem là Chúa Nhật của Lòng Thương Xót Chúa. Chúa tỏ bày lòng thương xót với kẻ iếu hèn. Chúa Giêsu nhìn ông Tôma với cặp mắt xót thương và đồng cảm, vì ông Tôma iếu đức tin. Lòng thương xót tựa như ánh mắt của tình yêu, giúp chúng ta nhận ra nhu cầu của tha nhân để chia sẻ, cảm thông, nâng đỡ, xoa dịu hay chữa lành. Lòng thương xót của Chúa đã diễn ra qua dọc dài lịch sử cứu độ của nhân loại, cho đến ngày hôm nay nữa!

Ước gì mỗi người chúng ta luôn nhận ra lòng thương xót của Chúa qua Bí Tích Thánh Thể. Chúng ta nên siêng năng cử hành và tham dự rước Mình (và Máu) Thánh Ngài. Mỗi ngày chúng ta được mời gọi tăng cường trong tấm lòng thương mến những người xung quanh. Nhờ đó chúng ta luôn được ơn an bình của Chúa Phục Sinh. Đồng thời chúng ta được mời gọi làm tông đồ làm chứng cho Lòng thương xót Chúa trước mặt mọi người, để cả thế giới được hưởng ơn phục sinh của Chúa.

Lm Phaolo Tạ Kim Thanh Bình                                          (Báo Digitaal Mục vụ GX  số tháng 03 -05, 2024)